پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آمریکا برای بررسی اختلاف غنی و عبدالله هیاتی به کابل می‌فرستد

دولت آمریکا گفته هیأتی را برای بررسی اختلاف‌ها میان رهبران حکومت وحدت ملی به کابل می‌فرستند. عبدالله عبدالله هفته پیش در مراسم تجلیل از روز جوان به شکلی بی سابقه از کار با اشرف غنی، رئیس جمهوری، ابراز نارضایتی کرد. او سه روز پیش در نشست مشترک با طرفداران اش خواهان عملی شدن بدون قید و شرط توافقنامه دولت وحدت ملی شد.

ارشاد هنریار گزارش می دهد.