پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش هنرمند بامیانی برای زنده نگه داشتن موسیقی محلی

یک هنرمند نامدار ولایت بامیان در مرکز افغانستان، تلاش برای زنده نگه داشتن موسیقی محلی را آغاز کرده است. در حالی که موسیقی مدرن کم کم راهش را در بامیان باز می کند، این آوازخوان با همکاری یک نهاد خارجی، یک کلاس آموزش موسیقی سنتی برای دختران و پسران جوان برگزار کرده است.

نصیر بهزاد گزارش می دهد.