پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش برای حفاظت از آثار ثبت شده بامیان

هشت اثر حفاظت‌شده تاریخی در دل ولایت بامیان قرار دارد که پیشینه آنها به قرن پنجم و ششم میلادی برمی گردد. این آثار در فهرست میراث جهانی یونسکو هم ثبت شده‌اند. ولی حالا ساختمانهای مدرنی که در سالهای اخیر قد برافراشته اند، این آثار باستانی را تهدید می کند.

نصیر بهزاد گزارش می دهد