پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بامیان؛ شهر محبوب گردشگران، اما همچنان فقیر

در ولایت بامیان افغانستان، سرمایه گذاری ها روی صنعت گردشگری، هنوز نتوانسته زندگی مردم بهتر کند. فقر، گرسنگی و بیکاری از مشکلات عمده ساکنان بامیان در مرکز افغانستان است. حدود نیمی از جمعیت ۶۰۰ هزار نفری این ولایت، زیر خط فقر زندگی میکنند.

نصیر بهزاد گزارش می دهد.