پیشنهادها برای مشارکت بیشتر زنان افغان در انتخابات به حکومت ارائه شد

حق نشر عکس AFP

بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان موسوم به فیفا که در بخش نظارت از روند انتخابات و اصلاح آن کار می‌کند، دلایل حضور کمرنگ زنان را در انتخابات بررسی کرده است.

این نهاد برای تقویت مشارکت سیاسی زنان و جوانان گفت‌وگوهایی را با شماری از زنان و جوانان در ولایات مختلف انجام داده است.

مریم آروین، مسئول بخش زنان و جوانان فیفا چهارشنبه ۱۰ سنبله (شهریور) در نشست مطبوعاتی در گفت‌وگو با حدود ۲۵۰ زن، چالش‌ها و مشکلات آنها برای نامزد شدن و رفتن به پای صندوق‌های رای را شناسایی کردند.

به اساس بررسی‌های این نهاد، بیسوادی، رسم و رواج‌ها، بی باوری نسبت به توانایی زنان، وابستگی اقتصادی، کمبود پلیس زن و دور بودن از مراکز رای‌دهی سبب شده که زنان کمتر خود را در انتخابات نامزد کرده یا به عنوان رای دهنده به مراکز رای دهی بروند.

در انتخابات سال ۲۰۱۴ ریاست جمهوری افغانستان ۳۶ درصد اشتراک کنندگان زنان بودند.

خانم آروین می‌گوید که فیفا برخی راهکارها را برای حل این مشکلات به حکومت پیشنهاد کرده است.

افزایش سهم زنان در مقامات بلندپایه حکومتی، افزایش برنامه های آگاهی دهی بدون وقفه و تامین امنیت زنان به خصوص در زمان انتخابات از جمله پیشنهادات فیفا به حکومت است.

فیفا همچنین دریافته که بیخبری جوانان از پروسه های سیاسی، بیکاری، مشکلات اقتصادی و بی باوری جامعه نسبت به توانایی جوانان سبب شده که عده ای از جوانان هم در پروسه های سیاسی شرکت نکنند.

گفته می‌شود شصت درصد جمعیت افغانستان را جوانان تشکیل می‌دهد که به گفته بسیاری ها اگر به آگاهی دهی درست برسند می‌توانند دیگران را آگاه ساخته و در برگزاری یک انتخابات شفاف و سالم کمک کنند.