پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درگیری بر سر جابجایی قبر تنها پادشاه تاجیک تبار افغانستان

در کابل، مراسم جابجایی و خاک‌سپاری مجدد تنها پادشاه تاجیک تبار افغانستان به خشونت کشیده شد. دستکم یک نفر جانش را از دست داد. حبیب‌الله کَلَکانی ۸۷ سال پیش کشته شده بود. در این مراسم، بین طرفداران تاجیک او و هواداران ازبک ژنرال دوستم، رهبر حزب جنبش و معاون اول ریاست جمهوری درگیری پیش آمد. ارشاد هنریار از کابل گزارش می دهد.