بزرگترین پروژه خانه سازی افغانستان در سال‌های اخیر افتتاح شد

حق نشر عکس Naderi
Image caption این مجمتع‌های مسکونی در منطقه خواجه رواش قرار دارد

بزرگترین پروژه خانه سازی افغانستان در منطقه خواجه رواش در شمال شرق شهر کابل با حضور رئیس جمهوری افغانستان افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان در این مراسم گفت که این پروژه شامل ۷۸ بلاک و ۲۰۱۴ آپارتمان است.

او با اشاره به اینکه کمبود مسکن یکی از عمده‌ترین چالش‌ها در افغانستان است، گفت که برای ساخت این مجتمع‌های مسکونی ۶.۳ میلیارد افغانی ( بیش از ۹۲ میلیون دلار) هزینه شده‌است.

او گفت که به زودی دو پروژه بزرگ دیگر خانه سازی توسط چین و قطر اجرا خواهد شد که به ترتیب ۱۰ هزار و یک هزار آپارتمان در کابل خواهند ساخت.

حق نشر عکس Nadiri
Image caption بانوی اول افغانستان نیز در این مراسم حضور داشت

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان نیز حل مشکل مسکن را از اولویت‌های دولت خودش عنوان کرده و گفت که تدوین قوانین، مشارکت بخش خصوصی و حل مشکل زمین، کمبود مسکن را در افغانستان کاهش خواهد داد.

او افزود که بخش خصوصی افغانستان در بانک‌های دوبی حدود ۱۶ الی ۱۸ میلیارد دلار سرمایه دارد و در پاکستان نیز سرمایه افغانها حدود ۱۰ میلیادر دلار بر آورد شده‌است.

آقای غنی فساد را چالش اصلی در کشورش دانست و از مردم خواست که با بخش خصوصی و دولت یک جا شوند تا مشکل مسکن در این کشور حل شود.

او افزود که خودش یک طرح خاص را برای حل مشکل مسکن مهاجرین و بیجا شدگان داخلی آماده کرده و تلاش خواهد کرد که اسناد ملکیت نیز در افغانستان قانونی شود.

حق نشر عکس Nadiri
Image caption این طرح بزرگترین طرح خانه سازی بعد از حکومت کمونیستی در افغانستان ذکر شده‌است