پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمله و درگیری در کابل

نیروهای ویژه افغان چهار مهاجم مسلح را که به یک موسسه خیریه در کابل حمله کرده بودند، از پا درآورده اند. عملیات مهار شورشیان ساعتها طول کشید، اما مقامهای افغان می‌گویند هیچ کسی در این حمله کشته نشده و تنها شش غیرنظامی زخمی شده اند. دیروز طالبان در حمله به نزدیک وزارت دفاع دست کم ۳۵ نفر را کشت و بیش از صد نفر دیگر را زخمی کرد.

اسماعیل شهامت گزارش می‌دهد.