پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین قطار کالاهای تجاری از چین به افغانستان رسید

برای اولین بار یک قطار کالاهای تجاری از چین به افغانستان رسید. این قطار که دوازده روز پیش از نانتونگ چین راه افتاده بود صبح امروز به بندر حیرتان در مزار شریف رسید. مقام های تجاری دو طرف میگویند این قطار پس از این، ماهی دوبار کالاهای تجاری را از چین به افغانستان و از افغانستان به چین انتقال می‌دهد. همکار ما عنایت شهیر که به استقبال از این قطار به بندر حیرتان رفته بود، گزارش می‌دهد. در ادامه ارشاد هنریار خبرنگار ما در کابل گفت وگویی انجام داده با یحیا اخلاقی، رییس تسهیلات ترانزیتی وزارت تجارت افغانستان، و از او درباره تاثیر ایجاد این مسیر تجاری بین افغانستان و چین پرسیده است.