به روایت خبرنگار ما
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به روایت خبرنگار ما

دیلما روسف رئیس جمهور سابق برازیل به اتهام فساد از مقامش برکنار شد.

مخالفانش او را به بی کفایتی متهم می کنند، اما طرفدارانش روند برکناری او را یک کودتای سیاسی خوانده اند.

ویری دیویس خبرنگار بی‎بی‎سی روایتی دارد در همین مورد.