'آمریکا مبارزه با فساد در افغانستان را در اولویت قرار دهد'

حق نشر عکس

اداره بازرسی عمومی آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در یک گزارش تازه اعلام کرده است که فساد گسترده در افغانستان تلاش‌ها برای بازسازی این کشور را تحت شعاع قرار داده و از آمریکا خواسته است تا مبارزه علیه فساد در افغانستان را در اولویت قرار دهد.

سیگار در این گزارش گفته است که فساد موجب برانگیخته شدن نارضایتی علیه دولت افغانستان شده و امکانات مادی را در اختیار شورشیان قرار داده است.

در این گزارش همچنین آمده که دولت آمریکا نیز در حالی‌که میلیاردها دلار را به اقتصاد افغانستان سرازیر ساخت، نتوانست گستردگی مشکل فساد در این کشور را به موقع تشخیص بدهد و بدین ترتیب به رشد فساد در افغانستان کمک کرده است.

در این گزارش تحت عنوان "فساد در جنگ: درسهای از تجربه آمریکا در افغانستان" آمده است که دولت آمریکا باید مبارزه با فساد را یکی از اصلی‌ترین ماموریت‌های خود پس از سقوط طالبان در افغانستان قرار می‌داد.

در گزارش سیگار از رایان کروکر، سفیر پیشین آمریکا در افغانستان (۲۰۱۱ - ۲۰۱۲) نقل شده که "دلیل اصلی شکست تلاش‌های ما در افغانستان، شورش نبود بلکه دلیل، گستردگی فساد ریشه‌ای بود."

گزارش می‌افزاید که سیاست‌ها و عملکردهای آمریکا تا حدودی در رشد فساد در افغانستان نقش داشته است.

در این گزارش آمده که در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ نگرانی‌های به وجود آمد که نظارت ضعیف آمریکا از روند تدارکات و شیوه توزیع قراردها به رفتارهای فسادآلود اجازه تحرک می‌داد و بدون نظارت کافی از کمک‌های آمریکا، میلیون‌ها دلار برای بازسازی افغانستان به هدر رفت.

سیگار در گزارشش نتیجه‌گیری می‌کند که فساد همچنان یک چالش بزرگ در برابر امنیت، ثبات سیاسی و توسعه در افغانستان باقی مانده است.

موضوعات مرتبط