پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دولت افغانستان برای مهاجرانی که بازمی‌گردند شهرک رهایشی می‌سازد

دولت افغانستان اعلام کرده که برای مهاجرانی که از پاکستان و ایران به وطن باز می‌گردند در ۲۷ ولایت شهرک‌های رهایشی اعمار می‌کند. امروز کار ساخت شهرک رهایشی مهاجران در منطقه باریک آب پروان رسما آغاز شد. وزیر امور مهاجران می‌گوید روزانه نزدیک به ۶۰۰۰ هزار مهاجر از کشورهای همسایه به افغانستان بازمی‌گردند. در یک دهه گذشته موضوع یافتن سرپناه و اشتغال، هم برای حکومت و هم برای بازگشت‌کنندگان معضلی جدی بوده است.

جزییات بیشتر را در گزارش خبرنگار ما تاج الدین سروش بشنوید.

برای شنیدن برنامه‌های بیشتر به صفحه آنلاین و ساوند کلاود بی‌بی‌سی برای افغانستان بروید.