بسته پیشنهادی 'صدای زنان افغان' به نشست بروکسل سپرده می‌شود

شبکه زنان افغانستان می‌گوید برای بهتر شدن وضعیت زنان، بسته پیشنهادی که "صدای زنان افغان" نام دارد، را به حکومت و جامعه جهانی می‌سپارد تا در کنفرانس بروکسل روی آن بحث شود.

این پیشنهادات روی چهار موضوع تمرکز یافته؛ حکومتداری خوب، حاکمیت قانون، نقش زنان در پروسه صلح و موثریت کمک‌های جامعه جهانی.

شبکه زنان افغانستان از حضور کمرنگ زنان در پست‌های کلیدی انتقاد کرده و می‌گوید در حال حاضر در ده ولایت افغانستان تنها دو زن در پست‌های مهم کار می‌کنند.

این شبکه می‌گوید زنان بیشتر به سبب ناامنی، تهدیدات زورمندان و فساد اداری نمی‌توانند در ادارات کار کنند و حکومت هم از آنها حمایت لازم را نمی‌کند.

شبکه زنان در بخش حکومتداری خوب پیشنهاد کرده که تعداد زنان در پست‌های کلیدی نظامی و غیرنظامی ولایات افزایش داده شود و این زنان از نظر سیاسی و امنیتی حمایت شوند.

همچنین سمیرا حمیدی یک عضو این شبکه می‌گوید زنان باید در پروسه صلح نقش فعال داشته باشند.

رعایت شدن قانون منع خشونت علیه زنان به طور جدی یکی دیگر از خواست‌های زنان افغان از دولت و جامعه جهانی است.

قانون منع خشونت علیه زنان در سال ۱۳۸۸ خورشیدی طی یک فرمان تقنینی حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین توشیح شد.

این قانون در مجلس کنونی افغانستان به دلیل اختلافات زیاد تصویب نشد و به شکل فرمان تقنینی باقی ماند.

شبکه زنان افغانستان، کمک‌های مالی جامعه جهانی در پانزده سال گذشته را برای توانمندسازی زنان در بخش‌های مختلف بسیار مفید می‌خواند و از کشورهای کمک دهنده خواسته که کمک‌های مالی خود را به افغانستان ادامه دهند.

شبکه زنان افغانستان بسته پیشنهادی خود را با نظرخواهی از زنان در ۲۱ ولایت افغانستان آماده کرده‌اند.

کنفرانس بروکسل در ماه اکتبر سال روان در پایتخت بلژیک برگزار می‌شود و حکومت افغانستان در این کنفرانس از جامعه جهانی خواستار کمک‌های بیشتر در بخش غیرنظامی خواهد شد.

موضوعات مرتبط