کار و زندگی در کوره‌های آجرپزی در اطراف شهر کابل

حق نشر عکس Tariq Akbari
Image caption نمایی از قریه قلعه حیدر، قریه‌ای که کوره‌های آجرپزی آنجاست

قلعه حیدر یکی از قریه‌های اطراف شهر کابل، پایتخت افغانستان است. در این قریه شمار زیادی کوره آجر وجود دارد. کارگران این کوره‌ها هر روز صبح زود به محل کار حاضر شده و به آجرپزی ادامه می‌دهند.

هر کوره‌ای آجر پزی حدود ۳۰ الی ۳۵ کارگر دارند. البته شمار کارگران به ظرفیت تولید کارخانه نیز بستگی دارد. شماری از کارگران مجبورند شب در این کوره‌ها کار کنند. کارگران شب کار باید مراقب باشند که آتش سوزی به طور مداوم در کوره آجرپزی ادامه یابد و روند پختن خشت ها متوقف نشود.

دور کامل که آجرهای خام به پخته تبدیل می‌شود حدود ۴۰ روز است. در سابق کوره‌های آجرپزی با گل و آخر ساخته می‌شد ولی اکنون کوره دوکشهای آهنی دارد که هم کار را راحتر کرده و هم میزان تولیدات را بالا برده است.

قیمت هر دانه آجر در افغانستان حدود ۲ الی ۳ افغانی (هر ۶۸ افغانی حدودا برابر با ۱ دلار) است.

برای پخت آجر در کوره‌ها از زغال سنگ استفاده می‌شود که دود غلیظ تولید و آلودگی محیطی را تولید می کند. در اطراف کوره های آجرپزی مردم عادی نیز زندگی می‌کنند.

حق نشر عکس Tariq Akbari
Image caption کارگران کوره آجرپزی در حال انتقال آجر
حق نشر عکس Tariq Akbari
Image caption لبخند یک کارگر کوره آجرپزی که روزانه بیش ۱۰۰۰ دانه آجر می‌زند
حق نشر عکس Tariq Akbari
Image caption کارگران کوره آجرپزی در حال چیدن آجر به صورتیکه در میان آن فضای خالی باقی بماند تا زغال‌ها به خوبی آتش بگیرد
حق نشر عکس Tariq Akbari
Image caption دو کارگر کوره آجر پزی در حال قالب زدن آجر
حق نشر عکس Tariq Akbari
Image caption دست‌های بدون دستکش یا کارگر آجرزنی
حق نشر عکس Tariq Akbari
Image caption کارگران کوره آجر پزی در حال زغال انداختن
حق نشر عکس Tariq Akbari
Image caption کارگری که وظیفه‌اش زغال انداختن است
حق نشر عکس Tariq Akbari
Image caption دودکش های کوره آجر پزی دود غلیظی تولید می‌کند
حق نشر عکس Tariq Akbari
Image caption اتاق کارگران کوره آجر پزی
حق نشر عکس Tariq Akbari
Image caption دست کش و چکش یک کارگر
حق نشر عکس Tariq Akbari
Image caption برای قالب زدن آجر باید اول گل را آب داد و برای قالب زدن آماده کرد
حق نشر عکس Tariq Akbari
Image caption خانواده‌های ساکن در اطراف کوره‌های آجرپزی زغال‌های باقی مانده را جمع آوری می‌کنند و برای سوخت استفاده می‌نمایند
حق نشر عکس Tariq Akbari
Image caption لوله‌های که دود زغال را به فضا پخش می کند و هر دو روز بعد مکان این لوله‌ها را تغییر داده می‌شود
حق نشر عکس Tariq Akbari
Image caption کارگری در حال انتقال آجر به کوره
حق نشر عکس Tariq Akbari
Image caption کارگران در حال بار کردن آجرهای پخته شده
حق نشر عکس Tariq Akbari
Image caption کارگران کوره آجرزنی در اتاقش
حق نشر عکس Tariq Akbari
Image caption کودک سوار بر اسب، وظیفه‌اش انتقال آجر است
حق نشر عکس Tariq Akbari
Image caption کارگران در حال آجر زنی
حق نشر عکس Tariq Akbari
Image caption زغال برای پختن آجر، مصرف این کوره روزانه بیش از ده گونی زغال است
حق نشر عکس Tariq Akbari
Image caption آجر پخته شده بعد از ۳۰ الی ۳۵ روز زحمت
حق نشر عکس Tariq Akbari
Image caption دود زغال
حق نشر عکس Tariq Akbari
Image caption انبار زغال

موضوعات مرتبط