پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان: حکمتیار از مردم عذرخواهی کند

کمیسیون حقوق بشر افغانستان از گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی خواسته است تا در پیوند به عضویت در جنگ‌های داخلی افغانستان از مردم عذر خواهی کند.

سیما سمر، رئیس این کمیسیون امروز یکشنبه (۴ میزان) در کابل طی یک نشست خبری از توافق دولت با حزب اسلامی حمایت کرد. موافقتنامه صلح میان دولت و حزب اسلامی روز پنجشنبه گذشته به امضا رسید. به گزارش فرهاد محمدی خبرنگار بی‌بی‌سی در کابل گوش دهید.

موضوعات مرتبط