http://www.bbcpersian.com

14:23 گرينويچ - يکشنبه 24 اکتبر 2004

حسيب عمار
در قاهره

توقف پخش سريال 'راه کابل'

پخش سريال بلند تاريخی راه کابل يا "الطريق الی کابل"که سرگذشت افغانستان در سه دهه ای اخير را حکايت می کند در شبکه های تلويزيونی عربی MBC و Orbit متوقف شده است.

اين دو شبکه می گويند توليد کنندگان اين سريال حاضر به دادن قسمت های بعدی برای پخش نشده اند .

قرار بود" راه کابل " با فرارسيدن نخستين روز ماه مبارک رمضان در چند شبکه تلويزيونی ماهواره ای عربی به نمايش گذاشته شود. اما پخش آن از ابتدا در تلويزيون های اردن و قطر ممنوع اعلام شد. اما شبکه های MBC و Orbit هشت قسمت آن را پخش کردند.

در پی اعلام خبر نمايش اين درامای تلويزيونی، يک سايت اينترنتی نزديک به اسلام گراهای تندرو که به گروه موسوم به "گردانهای مجاهدين عراق و سوريه" نسبت داده شده است بيانيه ای را انتشار داد .

در اين بيانيه تهديد شد از آنجاييکه اين سريال تصويری نادرست از طالبان ارايه می کند، دفاتر و گزارشگران تلويزيونهايی که اين سريال را به نمايش می گذارند و همه کسانی که در توليد آن سهم گرفته اند، مورد حمله قرار خواهند گرفت.

مقامات شبکه های MBC و Orbit، تلويزيون قطر و مرکزعربی توليدات سمعی وبصری را که يک شرکت اردنی است و سريال را برای تلويزيون قطر توليد کرده است، متهم به نقض قرار داد کرده اند.

اما مسئولين در تلويزيون قطر، می گويند تصميم آنان مبنی بر عدم بخش سريال" راه کابل" بخاطر مشکلات فنی است، و اينکه بايد درون مايه ای بقيه ای قسمتهای آن بازبينی شود.

آنها تاکيد کرده اند که توقف پخش اين سريال هيچگونه ربطی به تهديد های اخير ندارد.

ولی آژانس خبری رويتر پيشتر به نقل از منابع اطلاع رسانی مستقر در خليج فارس گفت ، تصميم به توقف پخش سريال بدنبال هشدارهای اسلام گراها صورت گرفته است.

راه کابل

سريال "راه کابل" ضمن اينکه جهاد افغانها بر ضد روسها ، صعود وسقوط طالبان، و حمايت آمريکا از مجاهدين افغان را، درقالب داستان عشق يک جوان عرب فلسطينی به يک دختر افغان نشان می دهد؛ نقش عربهایی که در کنار مجاهدين افغان می جنگيدند، جنبش طالبان و آنچه که بر سر آنها آمد را به تصوير کشيده است.

دو عاشق افغان وعرب که هنگام آموزش در دانشگاه کمبريج بريتانيا با يکديگر آشنا شده بودند، با برگشت به افغانستان هم ديگر را کم می کنند. جوان عرب به جستجوی معشوق افغان خود می پردازد.در اين ميان طالبان و سپس حمله آمريکا به افغانستان نيز به تصوير کشيده شده است.

دفاع و انتقاد

به گفته توليد کنندکان سريال "راه کابل" رويداد های به تصوير کشيده شده بر اساس مآخذ واسناد موجود در آرشيو رسانه های خبری جهان ، کتابها و خاطراتی که در ارتباط با افغانستان نوشته شده ، ساخته شده است.

اما منتقدين که قسمتهای پخش شده آن را تماشا کرده اند می گويند ديدگاههای طرح شده در اين درامای تلويزيونی سطحی است؛ و پر از اشتباهات تاريخی وجغرافيائی است و نشان دهنده ای آن است که جمال ابو حمدان نويسنده اردنی آن نتوانسته است بطور عميق و بی طرفانه به اين موضوع پيچيده بپردازد.

ياسر زعاتره طی مقاله ای روز جمعه (22 اکتبر) در روزنامه ای الحياة چاب لندن نوشت، سريال بگونه ای مبالغه آميز جهاد افغانستان را به آمريکا ربط می دهد و طوری که معلوم می شود، می خواهد نشان دهد اعمال خشونت آميزی که در نقاط مختلف جهان رخ می دهد واسلام گراهای تندرو متهم به انجام آن می شوند، ريشه های آن در جهاد افغانستان است و اين دور از واقعيت است.

به گفته نويسنده همچنين در اين سريال نقش عربها بيش از حد بزرگ ساخته شده است، درحاليکه به گفته زعاتره، شمار دقيق اين افراد چيزی حدود سه هزار نفر تخمين زده می شود.

نقش اساسی را در اين سريال عابد فهد هنر پيشه سوری بازی می کند و نقش دختر افغان را فرح بسيسو هنرپيشه ديگر سوری برعهده دارد.

اکثر رويدادهای سريال در منطقه ای "طفيله" واقع در جنوب غرب اردن فيلمبرداری شده است.

به گفته بسياری از ناظران امور اجتماعی صرف نظر از اينکه تا چه حد "راه کابل" وقايع جهاد افغانستان را صادقانه به بيننده جهان عرب انتقال می دهد، آنچه که مسلم است اينست که جنجالی شدن يک اثر ادبی و يا هنری؛ معمولا تأثير معکوس دارد و باعث می گردد تا بيشتر مورد توجه و کنجکاوی قرار گيرد.