http://www.bbcpersian.com

14:34 گرينويچ - دوشنبه 20 ژوئن 2005

فرمانده سابق فرقه هرات کشته شد

ظاهر نايب زاده، فرمانده سابق فرقه هفده هرات و از مخالفان سرسخت اسماعيل خان والی سابق هرات، در شاهراه سالنگ در شمال کابل کشته شده است.

مقامات در وزارت دفاع افغانستان تاييد می کنند که وی شب گذشته (29 جوزا) در حادثه رانندگی در شاهراه سالنگ کشته شده است.

يک مقام در وزارت دفاع افغانستان به بی بی سی گفت که فرمانده سابق فرقه هرات، در حالی که از زادگاهش بادغيس به کابل می رفت، در نزديکی مزارشريف تصادف کرده و کشته شده است.

ظاهر نايب زاده فرمانده سابق فرقه هفده ولايت هرات، از سوی اسماعيل خان والی سابق اين ولايت، به دست داشتن در قتل ميرويس صادق، وزير هوانوردی افغانستان و فرزند ارشد اسماعيل خان متهم بود.

ميرويس صادق و دو تن از همراهانش، سال گذشته در اثر درگيری میان هواداران پدرش و ظاهر نايب زاده فرمانده فرقه شماره هفده اين ولايت کشته شد.

آقای نايب زاده، اتهام دست داشتن در قتل ميرويس صادق را رد کرده بود.

ظاهر نايب زاده، پس از اين حادثه هرات را ترک کرد و بيشتر در کابل اقامت داشت.

وزارت دفاع افغانستان در آن زمان اعلام کرد که آقای نايب زاده به فرمان مرکز، هرات را ترک کرده است.