BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 14:19 گرينويچ - جمعه 12 مه 2006
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
خورجین بنجاره: قروت
 

 
 
بنجاره والا با کودکان قریه دیدار می کند
بنجاره والا (دوره گرد) با خورجين کلان و نواختن غرغرانک (فرفره) درحاليکه به طرف کودکان در حرکت است با ترنم می خواند:

هله هله بگيرين سودا، چيز های اعلی – موترک، اسپک- گوشواره و چسپک
چوری های رنگ به رنگ - گديگک (عروسک) های قشنگ
هله هله بدوين چوچا دخترها و بچه ها.......

همه کودکان مشتاقانه به استقبال بنجاره والای شان می شتابند و با شور و شعف از آمدن او اظهار شادمانی کرده سلامش می دهند.

اما جمعه گل در حالی بر فهيمه می خندد که او تمام روی و دهنش را سفيد کرده است. بنجاره خورجين وزمينش را بر زمين می نهد و خود هم کنار آن جا می گيرد. درهمين حال او هم متوجه سر و روی قروت پر فهيمه می شود.

فهيمه در حاليکه به بنجاره قروت تعارف می کند می گويد که مادرش قروت می ساييد، اوهم نه تنها تنتلهای قروت (ريزه های قروت) را جمع کرده بلکه در ختم کار تغاره قروت را هم ليسيده است.

قروت
 ! مادرم قروت را از چکه می سازد. اول در چکه نمک می زند تا خراب نشود و بعد از آن کلوله های ساخته شده را در آفتاب برای خشک شدن می گذارد و برای اينکه از گرد و غبار در امان باشد روی آن همه کلوله های قروت يک تکه گک پاک ململ را هم هموار می کند. روز های پيهم می گذرد تا اينکه قروت ها خوب خشک شوند
 
از گفته های فهیمه
جمعه گل که علاقه به خوردن قروت ندارد بر فهيمه ريشخند زده می گويد: "قروت بی مزه چيست که به بنجاره والا تعارف می کنی"؟ فهميه خنديده و می گويد: "تو بيچاره کی قروت خوردی، که مزه قروته بفامی).

فهيمه از مزه قروت می گويد که حتی هنگام ساختن قروت می خواهد قبل از سخت شدن، بخوردش. بنجاره والا برای برهم زدن مناقشه هردو طفل، تعجب آميز از فهيمه در مورد ساختن قروت می پرسد که آيا او ساختن قروت را بلد است؟

فهيمه با تائيد می گويد: بله! مادرم قروت را از چکه می سازد. اول در چکه نمک می زند تا خراب نشود و بعد از آن کلوله های ساخته در آفتاب برای خشک شدن می گذارد و برای اينکه از گرد و غبار در امان باشد روی آن همه کلوله های قروت يک تکه گک پاک ململ را هم هموار می کند.

روز های پيهم می گذرد تا اينکه قروت ها خوب خشک شوند. درهمين حال جمعه می پرسد: "مگر چرا قروت ها بايد خوب خشک شود"؟

بنجاره والا می گويد برای اينکه اگر خوب مراقبت و مواظبت صورت نگيرد و کلوله های قروت خوب خشک نشوند، قروت ها را پوپنک می زند و ديگر قابل استفاده نمی باشند.

فهيمه توضيحاتش را از سر گرفته و در ادامه می گويد بعد از خشک شدن قروت ها، آنها را در يک خريطه يا بوجی انداخته و نگهداری می کنيم. بعد هروقتی که ضرورت شد دوباره کار می گيريم.

بنجاره در برابر پرسش بعدی جمعه گل درمورد اينکه چرا قروت ها در بوجی نگهداری می شود، می گويد: "معمولا قروتهای تازه را به منظوری در بوجی جا به جا و نگهداری می کنند تا جا هايشان آزاد باشد و خوب هوای تازه داخل بوجی شده بتواند. چون اين کار از پوپنک زدن و خراب شدن قروتهای تازه تا حد زيادی جلو گيری کرده می تواند".

فهیمه به بنجاره والا قروت تعارف می کند
معمولا از قروت درغذا های مانند: قروتی، برانی بادنجان، کچری قروت، اوماچ، آش، مکرونی، برانی کدو و ... همينطور چيز ها کار گرفته می شود.
جمعه گل از فهيمه می پرسد که آنها از قروت در چه غذا های کار می گيرند؟ فهيمه در جواب می گويد وقتی مادرم قروتی، برانی بادنجان، کچری قروت، اوماچ، آش، مکرونی و ... همينطور چيز ها بپزد کلوله های قروت را از بوجی گرفته می سايد و روی همين چيز های که نام بردم کار می گيرد.

جمعه گل می گويد: "وقتی چکه باشد چرا با اين همه جنجال قروت ساخته می شود که باز دوباره آنرا به شکل چکه در می آورند"؟

بنجاره والا با کار برد تکيه کلامش می گويد: "خوبرده ره (را) او (آب) برده! برای اينکه قروت مزه خاص خودش را دارد و برای مدت بيشتر نگهداری شده می تواند".

بازهم جمعه با بهانه گيری هايش می گويد اما خوردن قروت چه فايده دارد؟ بنجاره والا می گويد که قروت کلسيم دارد و کلسيم ضرورت وجود همه ما بخصوص همه کودکان است. گويی جمعه، فهيمه و بقيه کودکان از گفته های بنجاره والا چيزی نفهميدند. سرانجام فهيمه می پرسد مگر اين کلسيم چيس دگه؟

بنجاره والا به کودکان تفهيم می کند همينقدر بدانند که خوردن قروت و تاثير کلسيم در محکم ساختن بيره ها، دندان ها، ناخن ها و همه استتخوان های کودکان خيلی موثر و مهم است.

کودکان از شنيدن اين گفته بنجاره خيلی های بهت زده می شوند و جمعه می گويد که او بايد منبعد قروت بخورد.
بنجاره والا برای اينکه کودکان را سرگرمتر ساخته باشد می پرسد: "آيا می دانيد اصلا قروت از چه ساخته می شود؟

فهيمه می گويد: "بله! قروت از شير حيواناتی مانند گاو، بز و شتر ساخته می شود". بنجاره حرفهای فهيمه را در مورد تائيد کرده می گويد: "اينرا هم بدانيد که مردم قروت را هم از چکه ماستی می سازند و هم از چکه دوغی".

جمعه گل تعجب کنان از بنجاره والا در مورد فرق و طعم و تفکيک نوعيت قروتيکه از چکه های ماستی و چکه دوغی ساخته می شود، می پرسد.

در مورد نوع قروت
 هر آنچه قروت ها را از هم متمايز می سازد همانا مزه آن است. به گونه مثال قروتيکه از چکه ماست بدست می آيد رنگ شکری يا کريمی دارد، نرم و چرب يا روغنی است چون مسکه آن کشيده نمی شود. اما قروتی که از چکه دوغ ساخته می شود سخت تر است، رنگ سفيد دارد و روغن يا چربی اش به مراتب کمتر از قروت ماستی است به سبب اينکه چربی يا مسکه آن کشيده می شود.
 
از گفته های بنجاره والا
بنجاره والا به ادامه معلوماتش به کودکان می گويد همه قروت ها يکسان اند، ولی هر آنچه قروت ها را از هم متمايز می سازد همانا مزه آن است. به گونه مثال قروتيکه از چکه ماست بدست می آيد رنگ شکری يا کريمی دارد، نرم و چرب يا روغنی است چون مسکه آن کشيده نمی شود.

اما قروتی که از چکه دوغ ساخته می شود سخت تر است، رنگ سفيد دارد و روغن يا چربی اش به مراتب کمتر از قروت ماستی است به سبب اينکه چربی يا مسکه آن کشيده می شود.

جمعه گل، فهيمه وبقيه کودکان از معلوماتيکه در مورد قروت دريافتند خيلی ها برايشان جالب بود، سپس بنجاره والا با اهدای قروتيکه از دوغ ساخته شده از کودکان می خواهد تا طعم، رنگ و کيفيت آنرا خود مشاهده کرده در مورد با هم حرف بزنند و خود به کوچه ديگر می رود جايکه اکثريت کودکان ديگر چشم براه او هستند.

 
 
کارخانه توليد واسلينپرده اسرار
کارخانه توليد واسلين
 
 
یک قصرو هزاردریچهیک قصرو هزار دریچه
گل نارنج، میله موسمی در شهر جلال آباد
 
 
درمسال گروار صباچهره ها و جا ها
تجلیل از نوروز در درمسال گروار صبا
 
 
آهوی سحرآمیزقصه های زندگی
حسن و آهوی سحرآمیز
 
 
بنجاره والاخورجين بنجاره
بابا نوروز و هفت ميوه
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران