BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 12:34 گرينويچ - پنج شنبه 17 اوت 2006 - 26 مرداد 1385
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
جنگسالار پاکستانی: در افغانستان جهاد می کنيم
 
حاجی عمر، رهبر طالبان پاکستانی
رهبر طالبان پاکستانی گفته است "راه های زيادی وجود دارد که می شود پنهانی به افغانستان رفت"
يک جنگسالار پاکستانی در وزيرستان پاکستان می گويد که به 'جهاد' عليه نيروهای خارجی در افغانستان ادامه خواهد داد.

حاجی عمر که رهبری طالبان را در وزيرستان جنوبی به عهده دارد، گفته است که آنها با دولت پاکستان قرارداد کرده اند که با حکومت مرکزی اين کشور جنگ نکنند، اما به نبرد عليه نيروهای خارجی در افغانستان ادامه دهند.

اين جنگسالار پاکستانی، در گفتگو با گزارشگر پشتوی بی بی سی گفته است که تا وقتی نيروهای خارجی (آيساف و ائتلاف بين المللی)در افغانستان حضور دارند، او و همرزمانش، به "جهاد" عليه اين نيروها ادامه خواهند داد.

او همچنين اين خبر را تاييد کرد که جنگجويانی از مناطق قبايلی پاکستان، در کنار طالبان در افغانستان حضور دارند.

حاجی عمر در بخش ديگری از اين گفتگو گفت همان طور که آمريکا، بريتانيا و پاکستان متحد شده اند، افراد طالبان نيز در مناطق قبايل آزاد پاکستان، با افرادی که او آنها را "مجاهد و طالبان افغان" خواند، متحد شده اند.

او گفت: "کسانی که با ما می جنگند ما هم با آنها می جنگيم."

حاجی عمر در سال 2004 بعد از کشته شدن نيک محمد رهبر سابق طالبان پاکستانی به دست نيروهای ائتلاف در افغانستان، رهبری طالبان پاکستانی را به عهده گرفت.

او همچنين در مورد اين اظهار نظر گزارشگر پشتوی بی بی سی که "پاکستان نمی خواهد جنگجويان پاکستانی در افغانستان بجنگند"، گفته است: "ما به خواست حکومت پاکستان عمل نمی کنيم، ما بر اساس اسلام و شريعت عمل می کنيم. بر اين اساس ما در هر کشوری خواهيم جنگيد ".

نيک محمد
حاجی عمر پس از کشته شدن نيک محمد رهبر سابق طالبان پاکستانی، رهبری اين شبه نظاميان را به عهده گرفت
حاجی عمر در بخش ديگری از اين مصاحبه، گفته است در بين جنگجويان طالبان شمار زيادی از جنگجويان پاکستانی پشتون تبار مشغول نبرد هستند .

او می گويد اين افراد معتقدند که از وقتی آمريکا قدرت را در افغانستان به دست گرفت، به آنها ظلم شده است.

حاجی عمر افزوده که از زمان مبارزه با شوروی سابق در افغانستان، افراد او همچنان مسلحند و اکنون هم از همان پايگاه های زمان شوروی استفاده می کنند.

فرمانده طالبان پاکستانی در پاسخ به اين پرسش که آيا مستقر شدن ارتش پاکستان در مرز اين کشور با افغانستان، فعاليت طالبان پاکستانی را محدود نخواهد کرد، گفته است: "هيچ نيرويی ما را از رفتن به افغانستان باز نخواهد داشت".

او گفته است "راه های زيادی وجود دارد که می شود پنهانی به افغانستان رفت".

مقامات افغان، تاکنون بارها گروههای بنيادگرای پاکستانی را به حمايت از شورشها در داخل افغانستان متهم کرده و از آنچه برخورد ضعيف پاکستان با اين گروهها خوانده شده، انتقاد کرده اند.

در مقابل، دولت پاکستان اين اتهامها را رد می کند، و ادعا می کند که شماری از شبه نظاميان مسلح مخالف اسلام آباد، با عبور از مرز افغانستان در پاکستان خرابکاری می کنند.

نظرات شما

جهاد فرض است مگر جهاد عليه باطل نه عليه منافع يک کشور و يک ملت مسلمان. اگر محترم حاجی عمر جهاد ميکند او جهاد فی سبی الله را از خود پاکستان شروع کند جاييکه هزاران کيلو جرس ، فيلم های سکس همجنس گرای و هزاران کارهای ضد بشری و شرعی معامله ميگردد. هدف من بازار کارخانای پاکستان است. مگر افسوس که نميتوانيد بخاطريکه برای اين کار هيچ مرجع تمويل کننده نداريد. پول های که برای خرابی افغانستان برای شما مييايد هدف آنها جز خرابی و ازبين بردن منافع ملت مسلمان افغانستان چيزی ديگری نيست. اين جهاد نيست فساد است. فضل احمد - قندهار

من از اين شخص ... صفت ميپرسم که چرا به فلسطين و يا لبنان برای جهاد نميرود که مسلمانان آن کشور حقيقتاً تحت بمباران کشور اسرائيل جان های شرين شان را از دست ميدهند. افغان ها خود به نيرو های کشور های تامين کننده امنيت اجازه داده اند تا در کشور شان باقی بمانند تا هنگاميکه کشور شان دارای يک اردو و پوليس مجهز و قوی گردد. و هر زمانيکه بخواهند اين نيرو ها را از کشور شان بيرون کرده ميتوانند. در اخير من به اين شخص که نميدانم روی کدام عقايد در افغانستان جهاد ميکند ميگويم که افغانستان خانه زنبور است و شما بايد ا ز هزاران نفر پاکستانی يی که در جنگ های ! شمال اسير و يا کشته شدند می بايد پند می آموختيد!!! خداوند شما را هرگز به مرام شوم و پليد تان نرساند. م کابل

اين طالبان از جان و مال و زندگی و سرنوشت ما چه ميخواهند؟ کمر کشتد؟ کم نابود کردند؟ مردم و کشور افغانستان را از فلاکت به فلاکت ترين رساند. اگر مسلمانی برای خودات باش. اگر طالبی برای خودات باش. برای ملت و کشور افغانستان تصميم نگيريد. ما را بيشتر بدبخت و ناتوان و عقب افتاده نکنيد. اين طالبان ظالم برای اينکه ثمره جنايات اشان را نگاه بکنند بايد يه سری به يتم خانه های کابل بزنند. جای که کودکان بی پدر و مادر خورد و خوراک ندارند - کشف ندارن - مکتب ندارند - - - - بس کنيد کريم - کابل

به نظر من از هر جای ديگری جهاد در پاکستان فرض تر است چون هر نوع فساد و بی بندو باری از پاکستان شيوع پيدا می کند. اگر واقعا اين گره به اصطلاح طالب ميخواهند جامعه رااصلاح کنندچرااز جامعه خود شروع نمی کنند که هم حکومت شان و هم فرهنگ شان گرفته شده از غربی هاست وفساد در پاکستان به اوج خود رسيده است. ابراهيم - پاکستان

اظهارات حاجی عمرتأيدکننده تجاوزصريح وظالمانه دولت پاکستان درامورات داخلی کشورمابوده زيراپاکستان تحمل يک کشورباثبات ومقتدردرافغانستان راندارد.نيروهای خارجی مستقردرافغانستان نه تنها درافغانستان تجاوزنکرده اند بلکه کشورمارازشر ترويزم جهانی نجات داده ودست تجاوزگرانه پاکستانراقطع نمودند. بايد به اين فرزندان ناخلف سازمان اطلاعاتی پاکستان گفت که دست از سر مردم بيچاره ما بردارند ما در افغانستان با کدام نيروی خارحی جهاد نداريم. سروری - وين

بنظر من حاجی عمر نه جنگسالار است ونه هم يک پاکستانی.او صرف يک افغان ومسلمان است که عليه نيرو های تجاوزگر جهاد مکند.جای بسيار شرم است که با لای او که لسان افغانی صحبت ميکند مهر پاکستانی زد. سيداکرم ذکريا - کوپنهاگن

آيا پاکستان حالا هم از مداخله خويش در امور افغانستان چشم پوشی ميکند ايا شرم ندارد طالبانی پاکستانی و دولت شان جهاد را بالای هيرا مندوئ لاهور(منطقه بدنام در لاهور) اعلان کنند.طالبان افغان روزئ همراه مردم و دولت يکی ميشود و روی سياهی به قاتلان مردم بيگناه و بيچاره افغانستان ميماند. سعادتی - مسکو

 
 
کرزی و مشرفافغانستان و پاکستان
نقش پاکستان در ظهور، سقوط و بازگشت طالبان
 
 
پاکستان می گويد در کشف 'توطئه هواپيماها' به پليس بريتانيا کمک کرده استکشف پاکستان
پاکستان می گويد 'توطئه لندن' با افغانستان ارتباط دارد
 
 
يک عضو گروه طالباننقش آی اس آی در افغانستان
هرالد تريبيون: مشرف هم نمی تواند مانع دخالت پاکستان در افغانستان شود
 
 
افراسياب ختک پاکستان-افغانستان
'پاکستان در قبال افغانستان سیاست دو گانه را دنبا ل می کند'
 
 
تروريستها از آن سوی مرز می آيند: حامد کرزی و شوکت عزيزاتهامی در دو سوی مرز
پاکستان می گويد شورشيان مخالفش، از افغانستان می آيند
 
 
طالبانفهرست ۱۵۰ نفره
مبارزه مشترک افغانستان و پاکستان با تروريسم- آيا می توان خوشبين بود؟
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران