BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 10:52 گرينويچ - چهارشنبه 30 اوت 2006 - 08 شهریور 1385
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
کريم خرم: با جدا کردن دری و پشتو مخالفم
 
کريم خرم، وزير فرهنگ و جوانان افغانستان
آقای خرم می گويد در پيشبرد امور همواره با فرهنگيان و روزنامه نگاران افغان مشوره خواهد کرد
وزير جديد فرهنگ و جوانان افغانستان می گويد در همکاری با فرهنگيان افغان تغييراتی را در برنامه های کاری اين وزارت وارد خواهد کرد.

کريم خرم وزير فرهنگ و جوانان افغانستان در گفتگوی اختصاصی با بی بی سی، همچنين گفت که او با جدا کردن زبانهای دری و پشتو از همديگر مخالف است و باور دارد که چنين کاری، به وحدت ملی افغانستان آسيب خواهد رساند.

وزير جديد فرهنگ و جوانان افغانستان تاکيد دارد رسانه های تصويری اين کشور، بايد متکی به محصولات فرهنگی خارجی نباشند و توليدات داخلی را افزايش دهند.

سعيد حقيقی، گزارشگر بی بی سی در کابل، اين گفتگو را انجام داده است:


سعيد حقيقی: شما زمانی در وزارت فرهنگ و جوانان افغانستان مقرر شديد که اين وزارت با چالش های بسيار بزرگی از گذشته مواجه بوده و انتقادهای زيادی نسبت به آن وارد بوده است، شما فکر می کنيد با همان برنامه های قبلی به کار ادامه خواهيد داد يا تغييراتی در کار ايجاد خواهد شد؟

کريم خرم: البته من در مدت کوتاهی که در وزارت فرهنگ و جوانان مشغول کار هستم، تا حالا همه جزييات و جوانب کار برايم به درستی روشن نشده و من در تلاش هستم که خود را به جزييات کار آگاه کنم.

اما يک مسئله که می توانم به عنوان روش کاری خود بگويم اين است که من تلاش خواهم کرد با ايجاد رابطه دوجانبه و دوستانه با فرهنگيان، هنرمندان، نويسندگان و روزنامه نگاران، کارها را به پيش ببرم، به همين دليل من تلاش خواهم کرد اتحاديه هايی برای اين افراد ايجاد شود. اين موضوع برای من هم مفيد خواهد بود چون در آن صورت، مخاطبين من پراکنده و متعدد نخواهند بود و از سوی ديگر، برای فرهنگيان هم مفيد خواهد بود چون آنها می توانند نظريات خود را منسجم کرده و از حقوق خود دفاع کنند.

بنابراين چيزی که در مورد شيوه کاری من روشن است اين است که، من روش مشورتی را در اجرای امور پيش خواهم گرفت.

در مجموع چيزی که شما به آن اشاره کرديد، برمی گردد به روش کاری شما، پس بحث تغييرات در وزارت فرهنگ و جوانان مطرح نيست.

انتقادها
سردر وزارت فرهنگ و جوانان
 وزارت فرهنگ و جوانان افغانستان در گذشته با انتقادهای شديد فرهنگيان و روزنامه نگاران افغان روبرو بوده است
 

اگر منظور شما از تغييرات در تشکيل وزارت فرهنگ و جوانان باشد، اين چيزيست که من در مورد آن تا حالا تصميم نگرفته ام. کوشش من اين خواهد بود که همکاران خوب و گروه کاری خوب داشته باشم و تلاش خواهم کرد با آنهايی که تا حالا در اين وزارت کار کرده اند، از اين پس هم در کمال دوستی با هم کار کنيم.

زمانی که با سينماگران، فرهنگيان و هنرمندان مواجه می شويم، نسبت به عملکرد وزارت اطلاعات و فرهنگ ديروز و وزارت فرهنگ و جوانان امروز انتقاد دارند، اينها می گويند که اگر نتوانسته اند در کارهای خود دستآوردهايی داشته باشند، دليل آن اين بوده که وزارت فرهنگ و جوانان نتوانسته امکانات و زمينه های مناسب برای آنها فراهم کند، پاسخ شما به اين خواست ها چه خواهد بود؟

من اين موضوع را تاييد می کنم و به همين دليل هم در آغاز گفتم که برنامه کاری من بر اساس مشورت با فرهنگيان افغان پيش خواهد رفت.

من فکر می کنم که اگر تا حالا پديده های هنری در افغانستان خلق شده، همه ناشی از ابتکارات شخصی و خصوصی بوده است. بايد وزارت در اين مورد وظيفه خود را انجام می داد که متاسفانه اين کار يا نشده و يا هم بسيار کم انجام شده است.

از جانب ديگر بايد اين مسئله را بسيار ساده هم فکر نکنيم، به گونه مثال خيلی دشوار است که در مورد هر موضوعی، نظر تمامی نويسندگان و فرهنگيان گرفته شود. اگر من در مورد قانون رسانه ها با فرهنگيان مشورت می کنم، برايم مشکل است که همه خبرنگاران را از سراسر افغانستان به مشورت بخواهم، از اين رو هر فردی که شامل اين پروسه مشوره نمی شود، بعد از وزارت انتقاد می کند. ولی باز هم بايد نهايت تلاش شود تا مردم خود را در کار وزارت دخيل بدانند.

وزارت فرهنگ و جوانان با ساير وزارتها تفاوت دارد، اگر اين وزارت رابطه خود را با طيف هايی از جامعه که قبلا ذکر کردم برقرار نکند، اين وزارت مفهوم خود را از دست می دهد.

ايجاد رابطه می تواند يک جانب مسئله باشد، شما با ايجاد رابطه تنها می توانيد نظريات افراد را داشته باشيد ولی در مراحل عملی، به امکانات و هزينه ها نياز است. آيا شما قادر خواهيد بود کمک های بيشتری را به اين وزارت در زمينه رشد و غنای فرهنگ جلب کنيد؟

رسانه های تصويری
يک برنامه تلويزيونی در کابل
 من به مسئولان تلويزيون های خصوصی و دولتی گفته ام که اجازه ندهند رسانه های افغانستان تنها متکی به توليدات ديگران باشد و افغانستان در عرصه رسانه ها تنها يک کشور مصرف کننده باشد. من به آنها گفتم با هم بنشينند و تصميم بگيرند که به چه اندازه و با چه سرعتی می توانند سهم توليدات داخلی خود را بالا ببرند
 
کريم خرم، وزير فرهنگ و جوانان افغانستان

من در حال حاضر مشغول بررسی اين موضوع هستم که آيا در گذشته مسئولان اين وزارت در زمينه جلب کمکهای مالی تلاشی به خرج نداده اند و يا جهان نسبت به اين مسئله بی تفاوت بوده است، اين مسئله اول بايد روشن شود.

از سوی ديگر، وقتی من روی مشورت و گفتگو تاکيد می کنم، اين مسئله در يافتن منابع و امکانات هم بسيار مفيد است. زمانی که ما بتوانيم با هنرمندان و فرهنگيان رابطه برقرار کنيم، زمينه های کاری، پروژه های مختلف و ابتکارات جديد مطرح خواهد شد و با ارايه اين برنامه ها به منابع تمويل کننده، جلب کمک صورت می گيرد.

برمی گرديم به کارهای که ممکن است در وزارت انجام شود. يک بحث، مسئله رسانه های نوشتاری، شنيداری و تصويری در افغانستان است. در پارلمان هم روی اين مسئله صحبت شد و انتظاراتی در داخل پارلمان در اين مورد وجود دارد و هم انتقادهايی در پارلمان در مورد رسانه های تصويری به ميان آمده، برخورد شما با اين رسانه ها چگونه خواهد بود، آيا قيوداتی در کار آنها وضع خواهد شد؟

قيودات به معنی سانسور، به هيچ وجه اعمال نخواهد شد، اما آنگونه که من با مسئولان تلويزيون های خصوصی و تلويزيون ملی افغانستان هم صحبت کرده ام، از آنها يک موضوع را تقاضا کردم که اجازه ندهند رسانه های افغانستان تنها متکی به توليدات ديگران باشد و افغانستان در عرصه رسانه ها تنها يک کشور مصرف کننده باشد.

من به آنها گفتم با هم بنشينند و تصميم بگيرند که به چه اندازه و با چه سرعتی می توانند سهم توليدات داخلی خود را بالا ببرند و از چيزهای وارداتی بکاهند. از طرف ديگر به آنها گفتم که از تاجران ملی و سرمايه گذاران تقاضا خواهم کرد که توليدات و ابتکارات داخلی رسانه ها را تمويل کنند.

آنگونه که من برداشت کردم، شما به نوعی تهاجم فرهنگی اشاره می کنيد.

بلی و اين تهاجم فرهنگی هم دلايل مختلف دارد. آنگونه که در سالهای جنگ کادرهای مسلکی ما در بيشتر امور نتوانستند افراد جاگزين برای خود تربيت کنند، اين مشکل در عرصه فرهنگی هم وجود دارد.

مسئله دوم اين است که مهاجرت ها سبب شده جوانان ما در کشورهايی که بودند از فرهنگ آن کشور متاثر شوند، البته اين يک غنامندی است و ما می توانيم از اين استفاده مثبت کنيم، اما در شرايطی که ما تنها مصرف کننده توليدات ديگران نباشيم، بلکه ما بايد از چيزهای مثبت آن استفاده کنيم و آن را بيشتر غنی بسازيم.

اما در مورد سوال شما، بلی افغانستان هدف يک تهاجم فرهنگی قرار گرفته است.

زبان
 من با اين مسئله سخت مخالف هستم که زبان دری را از پشتو جدا می کنند و پشتو را از دری. چون اين خالص کردن زبان، برعلاوه ديگر نواقص، به وحدت ملی ما و به اين احساس ما که همه متعلق به يک ملت واحد هستيم، خلل وارد می کند
 
کريم خرم، وزير فرهنگ و جوانان افغانستان

در زمينه ای که شما اشاره می کنيد، بحث زبان هم مطرح است. امروز می بينيم که واژه های زيادی وارد زبانهای افغانستان شده که اين واژه ها بيگانه است و آنگونه که مردم می گويند با فرهنگ و ذهنيت های آنها انس نگرفته. سياست شما در ارتباط به مسئله زبان چيست؟

اين را که من در اين زمينه چه خواهم کرد به بعد موکول می کنيم اما من با اين مسئله سخت مخالف هستم که زبان دری را از پشتو جدا می کنند و پشتو را از دری. چون اين خالص کردن زبان، برعلاوه ديگر نواقص، به وحدت ملی ما و به اين احساس ما که همه متعلق به يک ملت واحد هستيم، خلل وارد می کند.

نظر شما در مورد واژه های خارجی که وارد زبان های افغانستان شده و وزارت فرهنگ و جوانان بايد نسبت به آن احساس مسئوليت کند، چيست؟

حتی در بسيار مکاتيب رسمی و در بخش قانون سازی هم اين مشکل وجود دارد. بسيار واضح است که بايد از اين مسئله جلوگيری شود. اما اين که اين کار چگونه، چه وقت و به چه ترتيب انجام شود، مسئله ای است که نياز به بررسی و مشورت دارد.

به عنوان سوال آخر، وزارت اطلاعات و فرهنگ به فرهنگ و جوانان تغيير نام کرد، قبلا وزارتی به نام جوانان ساخته شده بود که حالا با اين وزارت ادغام شده، به نظر شما تعبير منطقی اين مسئله چيست؟

اگرچه وظايف شمار ديگر از وزارت ها هم با امور جوانان ارتباط دارد اما من از اين ديدگاه به موضوع می بينم که وزارت فرهنگ و جوانان در همکاری با ساير وزارتهايی که در اين عرصه کار می کنند بايد استراتژی مشخص تری در ارتباط با جوانان و آينده شان طرح ريزی کند.

 
 
آرم سازمان گزارشگران بدون مرزنامه ای به کرزی
گزارشگران بدون مرز: 'آزادی رسانه ها نقض می شود'
 
 
تابلوی يک فروشگاه که به زبان وارداتی نوشته شدهکو آن زبان فاخر؟
تهاجم واژه های بيگانه، چه به روز دری افغانستان آورده است؟
 
 
باغ بابرنمايشگاه
'ميراث فرهنگی پنج قاره' در کابل
 
 
مسجد شاه دوشمشيره در کابل ۵۰۰۰ روز بعد
بازگشت به کابل: شهری ديگر، مردمی ديگر و فرهنگی ديگر
 
 
مطالب مرتبط
کشتار نگهبانان آثار تاريخی در بلخ
29 ژوئيه، 2006 | افغانستان
کشف يک محله تاريخی در بلخ
27 ژوئيه، 2006 | افغانستان
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران