BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 13:15 گرينويچ - پنج شنبه 16 نوامبر 2006 - 25 آبان 1385
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
نظرات شما: زنان افغان، خشونت و خودسوزی
 
زن افغان
کميسيون حقوق بشر افغانستان می گويد پنج سال پس از حکومت طالبان، زنان افغان هنوز با خشونت های گوناگون مواجهند
بر اساس اخبار و گزارشها، تعداد زنان و دختران افغان که با دست زدن به خودسوزی به زندگی خود پايان می دهند، رو به افزايش است.

مديکا مونديال، يک سازمان آلمانی که از زنان و دختران در مناطق آشوب زده و جنگی حمايت می کند، در تلاش است اين شرايط را هرچه بيشتر در رسانه ها مطرح کند.

اين سازمان، برای بحث و بررسی در مورد شرايط موجود، نمايندگانی از بنگلادش، ايران، هند، تاجيکستان، سريلانکا و ازبکستان را در کابل، پايتخت افغانستان گردهم آورده است.

در اين کنفرانس که به مدت سه روز ادامه داشت، شرکت کنندگان، تجارب خود در مورد کاهش آمار خودسوزی و جلوگيری از آن را با زنان افغان در ميان گذاشتند.

در حال حاضر بر اساس آمار ارايه شده از سوی کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، بيشترين خود سوزی زنان در ولايت قندهار انجام می شود.

اين در حالی است که سال پيش گزارش های مبنی بر افزايش آمار خود سوزی در هرات منتشر شده بود.

به گفته ريچارد بنت مشاور حقوق بشر دفتر نمايندگی سازمان ملل متحد در کابل، در يگانه بيمارستان چهل بستری زنان در ولايت قندهار، در دو ماه گذشته ۲۹ پرونده خودکشی که ۲۰ مورد آن پرونده های خودسوزی زنان است ثبت شده است.

وزارت صحت (بهداشت) افغانستان، عامل عمده خودسوزی زنان را خشونتهای خانوادگی می دانند.

نظرات شما

من تجربه شخصی در مورد خودسوزی دارم چون متاسفانه خواهر من چندسال پيش خودسوزی کرد و در کمتر از ۲۴ ساعت فوت نمود. واقعيت اين است که خودکشی نيز نوعی بيماری مثل ساير بيماريهاست که نوع بسيار پيشرفته افسردگی ميباشد. خودسوزی بعنوان دردناکترين روش خودکشی فريادی بلند است از سوی زنانی که فکر ميکنند کسی آنها را درک نمی کند و حرفشان را نمی شنود اما فراموش نکنيم که ديگر زمانه ای نيست که زنان آنچنان نيازی به مردان داشته باشند بلکه بايد روی پای خود بايستند و هر روز از وابستگی خود به همسر و خانواده شان بکاهند. اينکه گفته ميشود زنانی خودسوزی را برميگزينند که مورد خشونت خانوادگی قرار ميگيرند صحيح است اما به نظرم اين خود ما هستيم که با وابستگی بيش از حد، راه خشونت را باز می گذاريم. شيما - تهران

نظر من اينست که در مکاتب يک مضمون مشخص به عنوان حقوق انسان تدريس شود تا اطفال ما از طفلی حق خود را بداند. تا نسل اينده رفا زنده گی کند. زهره - سوئد

تا جايی که من می دانم، ازدواج اجباری، مشکلات اقتصادی، خشونت خانوادگی، کمبود آموزش، دلايل افزايش خودسوزی زنان است. صابره - سوئد

مشکلات عميق فرهنگی، عدم اعتماد به نفس و فقدان حمايت کافی از سوی دولتها علت اصلی خودسوزی زنان می باشد. به عنوان مثال، در کشور فنلاند علاوه بر تساوی قانونی زن و مرد، مکانهای امنی برای زنان در نظر گرفته شده که می توانند به طور موقت در آنجا زندگی کنند و در صورت ادامه روند نارضايتی به خانه های مستقل منتقل شوند. شوهران اين خانمها حتی حق نزديک شدن به محل اقامت آنها را ندارند، چه برسد به تکرار عمل ضرب و شتم. سهيلا - فنلاند

فرياد
 زن افغان
 خودسوزی بعنوان دردناکترين روش خودکشی فريادی بلند است از سوی زنانی که فکر ميکنند کسی آنها را درک نمی کند و حرفشان را نمی شنود
 
شيما - تهران

بايد توجه دولت به حقوق و آزادی های زنان جلب شود. مينا نورزای - مسکو

زنان مانند مردان در دين مقدس اسلام از حقوق مساوی برخوردارند، اگر برادران ما شمه ای از اسلام بدانند و يا ارزش مادر را بدانند اينگونه رفتار غيرانسانی نخواهند شد. آرين - کابل

خشونت های خانوادگی و فرهنگ قبيله ای باعث می شود که اکثر زنان از حق انسانی شان محروم شود. از علل اساسی خودسوزی زنان در جامعه افغانی ضعف فرهنگی- فقدان علم و دانش مردسالاری و پايمالی حقوق زن در ميان خانوادها است. در اين راستا فقر نيز از نقش عمده ای در بروز تناضعات خانوادگی بر خوردار است. فقر عامل همه بد بختی هاست. بسم الله حميد - استراليا

می دانيد همه اين افعال زشت و قبيح که بر سر زنان مظلوم صورت ميگيرد همه تقصير بي ثباتی و بی عدالتی يک کشور است، به طور مثال در کشوريکه عدالت و آرامی حاکم باشد در کشوريکه مکاتب ها و مدارس فعال باشد يعنی همه با سواد و در حال تحصيل باشند، در آن صورت، اين طور برخوردها با زنان بحداقل خواهد بود. شمس الله - انگلستان

زنان در افغانستان جز محرومترين زنان دنيا هستند و خيلی از آنها هيچ اميدی به زنذگی ندارند حتی با اين حال سازمانهای حقوق بشر هيچ گونه توجهی به آنها ندارند. من اميدوارم در آينده به آنها توجه شود و از اين وضع فلاکت بار در بيايند و در خارج از خانه به کارهای مورد علاقه خود بپردازندو يک آزادی منطقی داشته باشند. يحيی - باميان

يکی از عوامل عمده خودسوزی زنان همانا فرهنگ مردسالاری فرسوده است که از زنان حق آزادی را ميگيرد و زنان را مجبور ميکند مرگ را بهتر از زندگی بدانند. خالد شهيم - هرات

محروم
زنان کارگر
 زنان در افغانستان جز محرومترين زنان دنيا هستند و خيلی از آنها هيچ اميدی به زنذگی ندارند حتی با اين حال سازمانهای حقوق بشر هيچ گونه توجهی به آنها ندارند
 
يحيی - باميان
جای تاسف است که نيمی از جمعيت افغانستان و نيمی از انسان های افغانستان از حقوق انسانی خودشان دراين ديار محروم هستند. اما به يک چيز بايد توجه داشت که در اين سرزمين ما نمی توانيم که طبق تئوری های فمنيستی غرب با توسل به زور يا مقابله به مثل حقوق زنان را بگيريم . ما در اين سرزمين همان قدر که به آگاهی زنان از حقوقشان نياز داريم به آموزش مردان و آگاهی دادن آنان در زمينه حقوق زنان نياز داريم . البته به عنعنات محلی نيز بايد دقت داشته باشيم. حسن - سنايی

عامل عمده خودسوزی زنان ريشه درازدواج غيرعقلانی،عدم رضايت و سنن غلط دورن قبيله ای دارد و ميتوان باتوجه به دو مورد اول نرخ خودسوزی درشهر و دامنه ها کاهش دارد. و از سوی ديگر بايد نظام تعليمی کشور را اصلاح نمود و فرهنگ عدم خشونت راجا داد. تربيه سالم را توسعه داد که همه انسانها قبل ازهمه چيز به ارزشهای انسانی در يک جغرافيای سياسی باورمند گردند. رضا کاتب - کابل

تا وقتی که اختيارات ، صلاحيت و فعاليتهای وزارت امور زنان و کميسيون مستقل حقوق بشردر حد تشريفاتی (کنفرانسها و سمينارها) باشد ، ما شاهد روز افزون چنين وقايع دلخراش خواهيم بود، بنا بر اين به نظر من به ادارات فوق الذکر بايد صلاحيت تجديد نظر در مجازاتها مطابق با منشور حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان و اختيارات بيشتری برای تعقيب و بررسی چنيين جرايمی داده شود. تا ما شاهد کاهش چنين مواردی باشيم. رحمت الله - دايکندی

بايد کفت که اين تنها خودسوزی نيست که دامنگير زنان در افغانستان شده بلکه ۱۰۰ ها و هزارها مراتب ديگری خشونت هم وجود دارد که زنان در افغانستان مورد اهانت و سلوک غير انسانی قرار ميگيرند. جند روز قبل خبری که در مورد يک دختر ۱۲ سالکه که در يکی از رسانهای تصويری منتشر گرديد خود دال بر اين است که حتی با حيوانی مبادله گرديده بود. جای بسيار شرم و افسوس است حتی من از تحرير آن در اينجا احساس شرم ميکنم. خوشحال - کابل

فقر و جهل دو عامل عمده اين مصايب است، توسعه علم و دانش و تقويه روح دينی ميتواند نقش مفيدی در اين راستا داشته باشد، در مورد برنامه های خود کفایی زنان بيشتر بايد توجه کرد، توسعه برنامه های خياطی، گلدوزی، خامه بافی، دامداری و غيره برنامه های که خود کفائی زنان را تقويت کند بايد روی دست گرفت. منيب - کابل

مصائب
زنان افغان
 فقر و جهل دو عامل عمده اين مصايب است، توسعه علم و دانش و تقويه روح دينی ميتواند نقش مفيدی در اين راستا داشته باشد
 
منيب - کابل
بی سوادی، فقر فرهنگی و اقتصادی، ارتجاع مذهبی از عوامل خودسوزی هاست. حسين سلطانی - تهران

به نظر بنده اکثرا کسانيکه در کشورهای همسايه مانند ايران پاکستان بوده اين فرهنگ خود سوزی را از آنجا با خود اورده اند قبلا نه ازين نوع واقعات رخ داده است و نه کسی دست به همچو اعمال ميزد. از نظر دين مبين اسلام خودکشی حرام بوده بناءً اين يک فرهنگ خارجی بوده که اززنان کشورهای همسايه به افغانستان انتقال يافته چون مردم ما بيشتربه تقليد کردن شوق دارند آنهم از روی نادانی و بی سوادی شان، دست به همچو اعمال ميزنند. محمد باقر رضايی - کابل

به نظر من آمار خود سوزی ها به خاطری بالا رفته و جريان دارد که يک تعداد نهادهای نام نهاد حقوق زن به اصطلاح عام آب را ناديده موزه را از پا کشيدند. بدون در نظر داشتن سطح بيسوادی، مشکلات روحی زنان از اثر جنگ های سی ساله در کشور، فقر و بيچارگی مردم، سنتها و غيره خواستار ساختن يک جامعهء مانند اروپا که هر شش ماه خانم از شوهرش خود خواستار طلاق شود شدند و نردبان به بام رفتند. در افغانستان هر حکومتی و نهادی که دست به چنين عمل عجولانه زده است باعث فاجعه در جامعه شده است. عزيزالرحمان - پروان

در افغانستان آنقدر مشکلات هست که قريب است مردها هم دست به خودسوزی بزنند. موسی جعفری - کابل

زن در افغانستان مثلا يک برده ميباشد. زنها تاکه مجبور نشود دست به خود کشی نميزنند. دولت بايد در اين باره توجه کند. شهلا - نروژ


 
 
زنان افغانزنان افغان
وضع زنان افغان 'تغيير زيادی نکرده است'
 
 
زن افغانزنان و جنگ
سايه جنگ بر زندگی زنان افغان
 
 
زن افغانخشونت با زنان
'ناتوانی' افغانستان در تامين حقوق زنان
 
 
زنان افغانجنس 'دوم'
خشونت با زنان افغان، از افغانستان تا اروپا
 
 
کودک افغان در آغوش مادرروز خانواده و زنان نان آور
روز خانواده: تغيير خانواده، فرصت ها و چالش ها
 
 
زن افغانزنان افغان
پيشرفت زنان افغان 'در حد انتظار نبوده است'
 
 
مطالب مرتبط
يونيسف: زنان افغان در معرض تهديد
20 مارس، 2006 | افغانستان
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران