http://www.bbcpersian.com

12:28 گرينويچ - جمعه 01 دسامبر 2006 - 10 آذر 1385

برنامه ای از سيما شادان

خاطره ها و ترانه ها - مهمان اين هفته: ناديه فضل

در این هفته در برنامه خاطره ها و ترانه ها، نادیه فضل شاعر توانای افغان خاطرات خود را برای شما قصه می کند.

نادیه فضل که دو مجموعه شعر به نامهای "پرنیان خیال" و "جوانه های سبز غزل" دارد از مدت 21 سال به این طرف در شهر بن آلمان زندگی می کند.

اشعار نادیه فضل توسط شماری از هنرمندان از جمله هنگامه و محمود کامن خوانده شده که مورد توجه قرار گرفته است.

بشنويدصدای برنامه

نادیه فضل دو آلبوم از دکلمه اشعارش دارد یکی به نام چلچراغ که مشترک با دکلمه اشعار "منصور سائل شباهنگ" با صدای خود شاعر است و دیگری به نام جوانه های سبز غزل که شامل اشعار نادیه فضل و زنده یاد لیلا صراحت روشنی است.

زمان پخش برنامه

برنامه خاطره ها و ترانه ها، روزهای يکشنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۳۰ به وقت لندن، يک تا دو بعدازظهر به وقت افغانستان، در برنامه های بی بی سی برای افغانستان پخش می شود.

در اين برنامه، شنوندگان از سراسر جهان، خاطرات تلخ و شيرين زندگی خود را بازگو می کنند و آهنگ های درخواستی شان را می شنوند.

همچنين هر هفته يک چهره برجسته هنری مهمان برنامه خاطره ها و ترانه هاست که از خاطرات تلخ و شيرين خود می گويد و ترانه های جديد خود را زمزمه می کند.

شنوندگان می توانند با تلفن های پيامگير برنامه در لندن به شماره ۰۰۴۴۸۷۰۳۳۳۶۷۶۸ و در کابل به شماره ۰۲۰۲۲۰۳۰۰ تماس بگيرند و نام و شماره تلفن خود را در پيامگير ثبت کنند تا از برنامه خاطره ها و ترانه ها با آنها تماس گرفته شود.

سيما شادان برنامه خاطره ها و ترانه ها را تهيه و اجرا می کند.

پنجشنبه ها با شنونده ها

در اين برنامه، سيما شادان روزهای پنجشنبه ها از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰ قبل از ظهر به وقت لندن به تلفنهای مستقيم شما به استوديوی بی بی سی پاسخ می گويد و آهنگ های دلخواه شما را پخش می کند.

بشنويد برنامۀ روز پنجشنبه 2006/11/16 را اينجا بشنويد

بشنويدبرنامۀ روز پنجشنبه 2006/11/23 را اینجا بشنوید

بشنويدبرنامۀ روز پنجشنبه 2006/11/30 را اینجا بشنوید

در این برنامه شنوندگان درباره زندگی و وضعیت محیط و محل خود سخن می گویند.، از دستاوردها و کاستی ها حرف می زنند، درد دل می کنند.

شنوندگان در اين برنامه، آثار تازه هنرمندان موسیقی را می شنوند و با هنرمندان جوان و تازه کار آشنا می شوند.

اين برنامه را، سيما شادان تهيه و اجرا می کند.

بازگشت به صفحه افغانستان