BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 11:34 گرينويچ - شنبه 31 مارس 2007 - 11 فروردین 1386
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
ترانه های هميشه بهار کودکان افغان
 

 
 
جلد کتاب

با آغاز سال جديد تحصيلی در افغانستان، سه هزار سی دی حاوی ترانه های کودکان و مجموعه اين سروده ها به نام 'قوقوقو، برگ چنار' در کتابی به همراه سی دی ، از طريق وزارت آموزش به دسترس شاگردان مکاتب کابل گذاشته شدند.

مجموعه 'قوقوقو، برگ چنار' دارای شانزده ترانه مشهور اطفال افغانستان است که در آمريکا به چاپ رسيده و سی دی نيز ضميمه دارد.

هر صفحه اين کتاب دارای متن نوشتاری و ساز نگاری (نوشتن موسيقی) آهنگ ها بوده و با نقاشی های رنگين کودکان آراسته شده است.

ترانه های ياد شده به زبانهای فارسی، پشتو، هزارگی و ازبکی از سوی کودکان و نوجوانان ثبت و اجرا گرديده اند. در نيمه دوم سی دی، هر ترانه به شيوه "ساز بدون آواز" نيز نواخته شده تا کودکان بتوانند يکايک آنها را جداگانه نيز تمرين و ثبت کنند.

وزير آموزش افغانستان پس از ديدن و شنيدن گزينه 'قوقوقو، برگ چنار'، موافقت کرده است که ترانه ها و آهنگ های بيشتر برای نوجوانان و جوانان نيز همين گونه جمع آوری گردند و در گزينه ديگری گنجانده شوند.

پيشينه چهل ساله

خم و پيچ گزينه ترانه های کودکان و دست به دست شدن آن از افغانستان تا آمريکا و از آنجا واپس تا افغانستان افسانه طولانی دارد.

گردآوری بيست آهنگ معروف از هر گوشه و کنار افغانستان، چهار دهه قبل از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و چند تن از شاعران، نوازندگان و آهنگ سازان به کمک خانم لوييز پاسکال که در آن سالها در نقش آموزگار کودکستان های کابل کار می کرد، آغاز گرديده بود.

لوييز پاسکال در کودکستان کابل سال ۱۹۶۶

اين کتاب با نام 'ترانه های اطفال' در تابستان ۱۹۶۷ در کابل چاپ شده بود و در صفحه نخست این يادداشت ديده می شد: 'اهدا به استاد غلام حسين مرحوم که عمری را در راه آموزاندن موسيقی به اطفال صرف کرد.'

خانم لوييز که اکنون استاد دانشگاه ليزلی آمريکاست، در يکی از روزهای سال ۲۰۰۳، به گردگيری کتاب هـايی که از چهـار دهـه به اينسـو در قفسـه منزلش چيده شده بودند، می پرداخت و آنها را زير و رو می کرد. ناگهان چشمش به برگهای کهنه و رنگ و رو رفته 'ترانه های اطفال' افتاد.

خانم پاسکال به عکسی از بيست و دو سالگيش در ميان چهار دختر و پنج پسر افغان در يکی از کوچه باغهای کابل در سال ۱۹۶۶ نگاه می کند و به ياد می آورد که چگونه به آموزشگاه های کابل سر می زد تا به شاگردان ساز و آواز بياموزاند. او به خود می گويد: 'اين کتاب را بايد واپس به کودکان افغانستان بسپارم.'

در سال ۲۰۰۶، خانم لوييز در صدد آن شد که گزينه 'ترانه های اطفال' نه تنها تجديد چاپ شود، بلکه به شکل سی دی نيز تهيه گردد تا بار ديگر در اختيار کودکان افغان قرار گيرد.

نقش هنرمند افغان

آشنايی لوييز پاسکال با وحيد قاسمی آوازخوان و آهنگ ساز شناخته شده افغان در کانادا اميد تازه ای بود برای بارمندی و تازه سازی اين برنامه هنری و آموزشی.

در آغاز از اين هنرمند افغان خواسته شده بود که همه ترانه های پيشگفته را بازسرايی و بازخوانی کند. ولی او که خواندن ترانه ها به آواز کودکان را درست تر و ارزشمندتر ميدانست، با آزادی بيشتری به بهبود سرودها و آهنگهای مورد نظر پرداخت تا دستاورد بهتری به کودکان افغان پيشکش گردد.

وحيد قاسمی آوازخوان افغان

وحيد قاسمی در اين پروژه نقشی فراتر از کارگردانی و گردانندگی موسيقی ترانه ها داشت، زيرا کارهايش زمينه های ديگری را نيز در بر می گرفت از جمله بازبينی و تازه سازی برخی از سروده های کهن، افزودن چند ترانه نو برای بازنمايی فرهنگ مردمی بخش های گوناگون افغانستان، گزينش سرودهای دارای پيام های باهمی، صلح، ميهندوستی و ارزش های والای انسانی.

خانم لوييز می گويد: "بسياری ازافغان هايی که با من در اين پروژه کار می کردند، با شنيدن اين ترانه ها روزگار کودکی شان را به ياد آوردند و نتوانستند جلو اشکها شان را بگيرند. به اين می ماند که ما چندين دهه (چشمک بزن ستاره) يا (جولاگک، جولاگک) را نشنويم. آنگاه فراموش خواهيم کرد که آيا چنين ترانه هايی نيز در زندگی گذشته خود داشتيم يا نداشتيم. مگر همينکه کسی آنها را به زبان آورد، همه يادهای پاکيزه روزگار کودکی در ما زنده خواهد شد."


شناسنامه کتاب و سی دی

عنوان: قوقوقو، برگ چنار
شمارگان: ۳۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۴

ترانه ها

الفبا، علی بابا باغ ميروه، سلام سلام آپه جو، دويدم دويدم، توپک من خالخالی، بودی بودی تال راکه، گيژگيژ دان، از بالا او ميايه، قوقوقو برگ چنار، غچی غچی بهار شد، بابه زنجيرباف، سالنگ کوه و دريا داره، مژده که آمد بهار، من دوست طفلکانم، ستاره جان ستاره، و ما مردم افغانيم

سرايندگان

بهزاد فرخاری، غزل فرخاری، مسعود فرخاری، رامز حميدی، شبير حميدی، عابد حميدی، هارون عطايی، امين عطايی، سوسن عطايی، يوسف عطايی، الهه رمزی، ولمه رمزی، تهمينه وحدت، کاوه وحدت، نبيله عبدالله، حبيب عبدالله، هلينا حسين زاده، کاينات حسين زاده، رامين سلطانزاده، نورين بندعلی، منصور افضلی، پرويز ولی، معصومه ايوبی، عمران جاجی، مروه، تميم نهان،

شاعران

غيب علی دانش، محمد آصف مايل و ياسين فرخاری

آهنگسازان

استاد غلام حسين، وحيد قاسمی و صفدر توکلی

 
 
جلد کتابهزاره و خاوری
نگاهی به کتاب هزاره ها و خراسان بزرگ
 
 
جلد کتابکتاب
نمونه های شعر امروز بلخ
 
 
کتابمعرفی کتاب
سپيده دم داستان نويسی؛ تحليلی بر اولين داستانهای فارسی در افغانستان
 
 
ملا عبدالسلام ضيعف 'نمای گوانتانامو'
از سفيری طالبان تا اسيری در گوانتانامو
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران