BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 13:17 گرينويچ - چهارشنبه 25 آوريل 2007 - 05 اردیبهشت 1386
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
رادیو تلویزیون افغانستان در چارچوب دولت باقی می ماند
 
یک خانواده افغان در حال تماشای تلویزیون
پیش از این گفته می شد حکومت افغانستان در برنامه های که از رادیو و تلویزیون ملی پخش می شود، نفوذ دارد
مجلس نمایندگان افغانستان تصميم گرفته است که رادیو و تلویزیون ملی این کشور از این پس به عنوان یک نهاد مستقل از وزارت اطلاعات و فرهنگ، در چارچوب دولت فعالیت کند.

این نهاد پیش از این بخشی از تشکیلات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود و انتصاب مقامات ارشد آن هم به پیشنهاد وزیر اطلاعات و فرهنگ و تایید رئیس جمهور صورت می گرفت.

پیش از این گفته می شد که دولت افغانستان در برنامه هایی که از رادیو و تلویزیون ملی پخش می شود، نفوذ دارد و این موضوع استقلال این نهاد را زیر سوال می برد.

در مجلس نمایندگان افغانستان نیز نظریات متفاوتی در مورد نحوه ادامه فعالیت رادیو و تلویزیون ملی بروز کرد که پس از بحث های طولانی، تصمیم گرفته شد تا این موضوع به رای گیری گذاشته شود.

پس از پایان رای گیری، محمد محقق رییس کمسیون امور فرهنگی مجلس نمایندگان افغانستان با اعلام نتیجه نهایی گفت که رادیو تلویزیون ملی در چارچوب دولت به صورت مستقل فعالیت خواهد کرد.

'مداخله'

این تصمیم در حالی اتخاذ شد که شماری از اعضای مجلس نمایندگان هنوز خواهان ادامه تسلط وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بر رادیو و تلویزیون ملی بودند.

روابط میان رادیو و تلویزیون ملی افغانستان و وزارت اطلاعات و فرهنگ در گذشته نیز فراز و نشیبهای زیادی داشته است.

نجیب الله روشن رییس مستعفی رادیو و تلویزیون، بارها وزارت اطلاعات و فرهنگ را به مداخله در امور نشراتی این نهاد متهم کرده و دلیل کناره گیری خود از این سمت را نیز همین موضوع اعلام کرد.

وزارت اطلاعات و فرهنگ این اتهام را رد کرده بود.

در کنار این، شماری از کشورها و سازمانهای کمک کننده به رادیو و تلویزیون ملی نیز در گذشته هشدار داده بودند که اگر این نهاد در چارچوب وزارت اطلاعات و فرهنگ باقی بماند، آنان از ادامه کمک به این نهاد خودداری خواهند کرد.

برخی نظرات شما در مورد این خبر

من به عنوان کسی که حدود یک سال با آقای نجیب روشن در رادیو تلویزیون ملی کار می کردم، از این تصمیم ولسی جرگه خورسندم. تلاشی که روشن و همکارانش در رادیو تلویزیوم ملی آغاز کرده بودند در جهت استقلال رادیو تلویزیون ملی از چارچوپ حکومت و فعالیتش در چارچوپ دولت بود. همزمان با آغاز بحث بالای قانون رسانه ها در ولسی جرگه من شخصاً امیدوار نبودم که چنین اتفاق می افتد اما حالا که چنین شده است، نه تنها خوشحالم بلکه نتایج تلاش های نجیب روشن، خودم و دیگر همکاران مان را که در آن زمان برای این استقلاب انجام می دادیم، به یاد می آورم و می بینم که آن آرزو اکنون بر آورده شده است. منتها امیدوارم رییس رادیو تلویزیون کسی منصوب شود که مطابق به دستور العمل کمیسیون متشکل از اعضای قوای سه گانه دولت کار کند، نه به دلیل خوی استبداد زده افغانستان با وجود این استقلاب هنوز هم به دنبال اجرا دستور العمل های مقامات حکومتی باشد. سنجر سهیل - کابل

به نظر من این بزرگترین دستاورد پارلمان افغانستان در عرصه مسائل فرهنگی است و من بعنوان یک خبرنگار این پیروزی بزرگ را به جامعه مطبوعات افغانستان تبریک میگویم. اما یک سوال: رادیو وتلویزیون های دولتی محلی وضعیتشان چگونه خواهد بود ، آنها هنوز هم تحت فشارهای بی حد و اندازه مقامات دولتی قرار دارند و صرف مسئولیت تعریف از کارکردهای تشریفاتی مسئولین قدرتمند محلی را به عهده دارند. در هرات تعیین و تقرر مسئولین رسانه دولتی هر دو سه ماه یکبار باعث شده که مثلا تلویزیون محلی این ولایت به یک دوکان بقالی تبدیل شود که اخرین تعیین و تبدیل یک مسئول همین امروز در حالیکه شورای ملی مصروف تصویب این مسوده بود اتفاق افتاد. وحید پیمان - هرات

من به این باورم که اگر رادیو و تلویزون کشور همیشه زیر نظر دولت باشد و دولت تصمیم بگیرد اینطوری فکر نکنم که خوب ادامه بیاید. چونکه خیلی کسان بعضی چیزهای که مهم هم اگر باشند نمیخواهند فقط شکایت می کنند وعلتش را خودشان هم نمیدانند دولت از گفت آنها رفتار میکند. ازینرو بهتر است که باید خود کارکنان تلویزیون و رادیو را بگذارند تا خود شان بکار خود ادامه دهند. علی شفیعی - گوتنبرگ

این بار تصمیم پارلمان کشور بجا خواهد بود به دلیل اینکه بعضی از نهادها و ارگان هستند که در صورت عدم استقلال فعالیت آن همیشه زیر سوال بوده و نمی تواند فعالیت خود را درست انجام دهد. با یک نگاه کلی از بدو تاسیس رادیو تلویزیون ملی افغانستان در زمانه هایی که تنها وسیله اطلاعات برای مردم بوده صرف از روی مجبوری مردم به مشغول بودند ولی دیدم که با امدن تلویزیون های خصوصی در صحنه تلویزیون ملی بیندگان خود را از دست داد که نجیب روشن می خواست این نهاد ارزشی افغانستان را ترمیم نماید که باز هم متاسفانه عقیده طالبانی مانع از کار پیشرفت آن گردید. به امید اینکه تصیم پارلمان عملی گردد. شهاب - کابل

به نظر من این اقدام که باید رادیو تلویزیون در چوکات دولت فعالیت داشته باشد معقول و موجه است. اعتبار این نهاد در استقلالیت ان است. درگذشته و حال وزارت اطلاعات وفرهنگ چندان در کارهایش موفق نبوده و نیست. اخراج یکتعداد زیاد کارمندان تلوزیون به امر وزارت اطلاعات و فرهنگ نماینگر مداخله این وزارت در کارهای رادیو و تلویزیون میباشد که در زمانش از آن انکار نموده بودند. عبدالعزیز یعقوبی - کابل

اینکه تلویزیون ملی از تسلط وزارت اطلاعات و فرهنگ رهائی یافت در واقعیت موارد مداخله نیز ختم شد. از استقلال تلویزیون ملی استقبال می نمایم. حکیمی - کابل

سپاس خداوند بزرگ را که تلویزیون ملی از تحت تسلط سلیقه های شخصی شخص وزیر صاحب به بیرون آمد. شفق - کابل

خدا را شکر که این رسانه نیز به بخش خصوصی واگذار نگردید!!! ورنه دیگر متباقی اقوام افغانستان از دیدن برنامه های این رسانه به زبان مادری شان محروم می شدند. چند پیشنهاد دارم: 1حال که مسوولیت سنگین رادیو تلویزیون از شانه های محترم وزارت اطلاعت و فرهنگ سبک گردید، به لحاظ خدا این وزارت چند جلد کتابی در سال چاپ کند تا بدانیم که دولت ما نیز پشتیبان حمایت سواد و تعلیم در این کشور است. 2. لطفاً ریاست این رسانه را از روی شناخت و خویش خوری تعیین نکنید، بگذارید این ها از طریق رقابت آزاد انتخاب شوند. 3. لطفاً معاش کارمندان آن را افزایش دهید تا همانند ریاست آقای روشن (که بعداً هم به من معلوم شد) چندین معاش در این ریاست وجود نداشته باشد، که این خود باعث آبروریزی و بدنامی این رسانه میگردد. یک پیشنهاد برای ریاست رادیو تلویزیون: لطفاً یک پرودکشن مستقل در داخل چهارچوب این رسانه ایجاد کنید. چون وسایلی که در اختیار رسانه ملی قرار دارد که به گمان اغلب در سطح کشور های منطقه بدون از جاپان وجود ندارد. اما آنچه نهایت اهمیت دارد شیوه ای استفاده از این دستگاه ها و وسایل میباشد. محمد آصف مهری - کابل

به عقیده من اگر رادیو تلویزیون ملی از تحت نفوذ وزارت اطلاعات و فرهنگ بیرون کشیده شده و مستقلانه فعالیت نماید بهتر خواهد بود زیرا در آن هنگام دیگر جایی برای سؤ استفاده اشخاص مفسد باقی نمی ماند. جاهد سروش - مزارشریف

من از آقای نجیب روشن میخواهم که دوباره ریاست رادیو تلویزیون ملی را به عهده بگیرد. امروز این نهاد از پیکر وزارت اطلاعات و فرهنگ خارج شده است و آقای روشن فرصت های بیشتری -بدون مداخله وزارت در اختیار خواهد داشت. رادیو تلویزیون ملی را از فساد و کهنه گرایی فقط شخصی چون او میتواند نجات بدهد. منیژه باختری - کابل

تصمیم خوبیست اگر شخصی مانند رییس قبلی در راس ان قرار داشته باشد تا بتواند برنامه فرهنگی به مردم ارایه کند نه ان که سریال های هندی را مانند تلویزون های خصوصی نشر کند. انور محمدی - کابل


 
 
نجيب الله روشن رييس راديو تلويزيون افغانستانگفتگو
راديو تلويزيون دولتی افغانستان در ميدان رقابت با رسانه های خصوصی
 
 
تلويزيونگزارش
تلاش برای بهتر کردن وضعيت راديو و تلويزيون در افغانستان
 
 
تلويزيونهای خصوصی افغانیگزارش
تلويزيون های خصوصی افغانستان
 
 
مطالب مرتبط
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران