http://www.bbcpersian.com

14:42 گرينويچ - چهارشنبه 25 آوريل 2007 - 05 اردیبهشت 1386

برنامه ای از سيما شادان

حمیرا نگهت دستگیرزاده در برنامه خاطره ها و ترانه ها

مهمان برنامه خاطره ها و ترانه ها درین هفته داکتر حمیرا نگهت دستگیرزاده شاعر توانای افغان میباشد.

حمیرا نگهت از هفت سال به اینطرف در هالند زندگی می کند، فاکولته حقوق را در پوهنتون کابل به پایان رسانیده و سپس در صوفیه (پایتخت بلغاریا) دیپلوم دکتورا را در بخش ادبیات شناسی بدست آورد.

در مجموع در حدود 400 شعر در قالب های مختلف نیمایی، غزل، مثنوی، رباعی، دوبیتی و شعر آهنگین (شعر سپید) سروده است. دو مجموع شعری به نامهای "شط آبی رهایی" و "غزل غریب غربت" از این شاعربچاب رسیده است.

سفرهای رسمی غرض سخنرانی و خواندن اشعارش به کشورهای مختلف از جمله لندن، آلمان، سویدن، ایتالیا، بلغاریا و ایران از طرف وزارت ارشاد و فرهنگ داشته.

اشعار حمیرا نگهت دستگیرزاده را هنرمندان سرشناس از جمله ناشناس، وحید قاسیمی، اسدبدیع، احمد پرویز و نذیر فارا خوانده است.

بشنويدبه برنامه اينجا گوش بدهيد

زمان پخش برنامه

برنامه خاطره ها و ترانه ها، روزهای يکشنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۳۰ به وقت لندن، يک تا دو بعدازظهر به وقت افغانستان، در برنامه های بی بی سی برای افغانستان پخش می شود.

در اين برنامه، شنوندگان از سراسر جهان، خاطرات تلخ و شيرين زندگی خود را بازگو می کنند و آهنگ های درخواستی شان را می شنوند.

همچنين هر هفته يک چهره برجسته هنری مهمان برنامه خاطره ها و ترانه هاست که از خاطرات تلخ و شيرين خود می گويد و ترانه های جديد خود را زمزمه می کند.

شنوندگان می توانند با تلفن های پيامگير برنامه در لندن به شماره ۰۰۴۴۸۷۰۳۳۳۶۷۶۸ و در کابل به شماره ۰۲۰۲۲۰۳۰۰ تماس بگيرند و نام و شماره تلفن خود را در پيامگير ثبت کنند تا از برنامه خاطره ها و ترانه ها با آنها تماس گرفته شود.

سيما شادان برنامه خاطره ها و ترانه ها را تهيه و اجرا می کند.