برگزاری دومین دوره جشنواره فیلم‌های کوتاه دانشجویی دانشگاه کابل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برگزاری دومین دوره جشنواره فیلم‌های کوتاه دانشجویی دانشگاه کابل

دانشگاه کابل، دومین دوره جشنواره فیلم‌های کوتاه دانشجویی را با نمایش بیست فیلم برگزار کرد. دو اثر، از دانشجویان دختر هم روی پرده رفته است. اسماعیل شهامت خبرنگار ما به محل برگزاری این جشنواره در دانشگاه کابل رفته