جشنواره فیلم'دیدار' در تاجیکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فیلم مشترک ایران و افغانستان برنده جشنواره دیدار تاجیکستان

"چند متر مکعب عشق"، ساخته جمشید محمودی و فیلم مشترَک ایران و افغانستان جایزه اصلی جشنواره بین المللی "دیدار" در تاجیکستان را به خود اختصاص داد. جشنواره ای که صحنه نمایش 80 فیلم بلند و کوتاه بود. از جمله، چند فیلم از بختیار خداینظرف، از معروفترین کارگردانهای تاجیک که یک سال و نیم پیش درگذشت. حالا، همکارانش می‌خواهند فیلمی بسازنند که سناریویش را او پنج سال پیش از مرگش نوشته بود.

سهراب ضیا از دوشنبه گزارش می دهد.