برای اولین بار در بنیا؛ نقاشی های جدید باب دیلان بعد از جایزه ادبیات نوبل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برای اولین بار در دنیا؛ نقاشی های جدید باب دیلان بعد از جایزه ادبیات نوبل

باب دیلن خواننده آمریکایی و برنده نوبل ادبیات حالا به عنوان نقاش هم مطرح است. در مجموعه ای به نام راههای پیموده شده حدود دویصت طرح و نقاشی ازاو برای اولین بار به نمایش گذاشته شده . کسری ناجی از آثار باب دیلن دیدن کرده است.