نگاهی به کارنامه هنری حسین نصرالدین موسیقیدان سنتی تاجیکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به کارنامه هنری حسین نصرالدین موسیقیدان سنتی تاجیکستان

امروز حسین نصرالدین، از کهنسالترین استادان موسیقی سنتی تاجیکستان، در سن ۸۸ سالگی درگذشت. او بیش از شصت سال پیش به عرصه هنر آوازخوانی وارد شد و در این مدت آهنگ و ترانه‌های زیادی ساخت و اجرا کرد. در آرشیو رادیو و تلویزیون دولتی تاجیکستان آثار زیادی از حسین نصرالدین محفوظ است.

خبرنگارمان سهراب ضیا نگاهی کرده به کارنامه هنری او. این گزارش را ببینید.

موضوعات مرتبط