هفتاد سالگی لوک خوش شانس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هفتاد سالگی لوک خوش شانس

لوک خوش شانس مردی است که سریع‌تر از سایه‌اش هفت تیر می‌کشد و سوار بر اسبش در غرب وحشی می تازد و عدالت را برقرار می‌کند. لوک خوش شانس امسال هفتاد ساله شده است. برنامه تماشا به همین بهانه نگاهی به تاریخچه این شخصیت انداخته و با طراح تازه‌ترین نسخه از این مجموعه گفتگو کرده است. برنامه تماشا را می توانید یک‌شنبه ساعت ۲۰:۳۰ (به وقت تهران) از تلویزیون فارسی بی بی سی ببینید.