حلب در دو قاب؛ آنچه بود و آنچه شد

تا پیش از شعله‌کشیدن بحران سوریه، حلب بزرگ‌ترین شهر و مرکز اقتصادی و صنعتی این کشور بود. ولی در حدود چهار سال گذشته این شهر دو پاره شد؛ غرب آن در اختیار نیروهای حکومت باقی ماند و شورشی‌ها شرق آن را گرفتند.

در هفته‌های گذشته بخش‌های شرقی به تدریج پس گرفته شد. اکنون آنچه از این شهر تاریخی که از اصلی‌ترین جاذبه‌های توریستی سوریه بود، خرابه‌ای باقی نمانده است.

حق نشر عکس Reuters
Image caption شهبا مال، یکی از بزرگترین مرکزهای خرید در سوریه بود (عکس چپ در سال ۲۰۰۹) که در اکتبر ۲۰۱۴ به شکل عکس سمت راست در آمد.
حق نشر عکس Reuters
Image caption حمام النحاسین در بخش قدیمی حلب در عکسی که در سال ۲۰۱۰ گرفته شده (چپ) و عکسی که در دسامبر ۲۰۱۶ برداشته شد.
حق نشر عکس Reuters
Image caption پیش از جنگ ارگ حلب هزاران جهانگرد را جذب خود می‌کرد. با آغاز جنگ این محل شد خط مقدم درگیری میان ارتش سوریه و شورشیان مخالف دولت.
حق نشر عکس Reuters
Image caption ساختمان مدرسه الشیبانی در بخش قدیمی شهر در سال ۲۰۰۸ (بالا) و در سال ۲۰۱۶ (پایین)
حق نشر عکس Reuters
Image caption محوطه مدرسه الشیبانی در سال‌های ۲۰۰۹ (بالا) و ۲۰۱۶ (پایین)
حق نشر عکس Reuters
Image caption بازار الضراب در بخش قدیمی شهر در سال‌های ۲۰۰۸(بالا) و ۲۰۱۶ (پایین)
حق نشر عکس Reuters
Image caption مسجد اموی در سال‌های ۲۰۰۹(بالا) و ۲۰۱۶ (پایین)
حق نشر عکس Reuters
Image caption ارگ تاریخی حلب در سال‌های ۲۰۱۰(بالا) و ۲۰۱۶ (پایین)

موضوعات مرتبط