شعر خیام بر بوم نقاش تاجیک
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شعر خیام بر بوم نقاش تاجیک

برای نخستین بار یک نقاش تاجیک نمایشگاهی با نام " گلباغ خیام" برگزار کرده است. در کشیدن این نقاشیها او از رباعیات خیام الهام گرفته است. عمر خیام نیشابوری، فیلسوف، ریاضی‌دان، ستاره‌شناس و شاعر قرنهای ۱۱ و ۱۲ میلادی، در تاجیکستان بیشتر به خاطر رباعیاتش معروف است. کتاب رباعیات او بارها در این کشور فارسی زبان به نشر رسیده است. خبرنگارمان سهراب ضیا در شهر دوشنبه سری به " گلباغ خیام" زده است.