نگاهی به مجموعه ای از آثار هرمز فرهت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به مجموعه ای از آثار هرمز فرهت

هرمز فرهت، یکی از سرشناس ترین چهره های موسیقی شناسی و آهنگسازی معاصر ایران است. یکی از مشهورترین آثار او کتاب "مفهوم دستگاه در موسیقی ایرانی" است که دانشگاه کمبریج در سال ۱۹۹۰ آن را چاپ کرده است. به تازگی مجموعه ای از آثار آهنگسازی هرمز فرهت منتشر شده؛ پژمان اکبرزاده نگاهی داشته به این آثار و درباره آنها با هرمز فرهت در دوبلین گفتگو کرده است.