بلک سَبَت برای آخرین بار روی صحنه می رود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بلک سبت برای آخرین بار روی صحنه می رود

گروه موسیقی بلک سبت که مبدع سبک هوی متال شناخته می شود، امشب برای آخرین بار در بیرمنگام در مرکز انگلستان برنامه اجرا می کند. این گروه در سال ۱۹۶۸ کارش را شروع کرد. بیست سال بعد در آمریکا، از هر پنج آلبومی که فروخته می شد، یکی از سبک هوی متال بود.

کالین پترسون گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط