'گمشدگان' و 'تجارت استخوان' در آپارات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'گمشدگان' و 'تجارت استخوان' در آپارات

این هفته در آپارات دو فیلم 'گمشدگان' ساخته علیرضا بهبهانی و 'تجارت استخوان' ساخته رحمان عالمی به‌نمایش در‌می‌آید.