مراسم پیر شالیار در اورامان کردستان

این تصاویر را مرتضی دالایی از مراسم "پیر شالیار" کردستان فرستاده ‌که در نیمه زمستان در اورامان تخت کردستان برگزار می‌شود.

در افسانه‌های مردم این منطقه آمده شاه بخارا، دخترش "شاه بهار خاتون" را که کر و لال بوده برای شفا نزد‌ "پیر شالیار"، می‌برد و دختر تا به خانه "پیر شالیار" نزدیک می‌شود شفا می‌یابد.

شرکت کنندگان در این مراسم که در نیمه زمستان برپا می‌شود دف می‌نوازند،‌ می‌رقصند و آش و گوشت نذری بین مردم تقسیم می‌کنند.

شما هم می‌توانید تصاویرتان از موضوع‌های مختلف را به پیامگیر تلگرام ما بفرستید: @BBCShoma

حق نشر عکس UGC/Morteza Dalaei
حق نشر عکس UGC/Morteza Dalaei
حق نشر عکس UGC/Morteza Dalaei
حق نشر عکس UGC/Morteza Dalaei
حق نشر عکس UGC/Morteza Dalaei
حق نشر عکس UGC/Morteza Dalaei
حق نشر عکس UGC/Morteza Dalaei
حق نشر عکس UGC/Morteza Dalaei
حق نشر عکس UGC/Morteza Dalaei
حق نشر عکس UGC/Morteza Dalaei
حق نشر عکس UGC/Morteza Dalaei

موضوعات مرتبط