نگاهی به زندگی هنری حسین والامنش در استرالیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به زندگی هنری حسین والامنش در استرالیا

پس از وقوع انقلاب و در نزدیک به چهار دهه گذشته چند موج بلند مهاجرت از ایران به کشورهای غربی شکل گرفته است. اما بعضی ایرانی ها هم هستند که پیش از انقلاب، ایران را برای همیشه ترک کردند. همایون خیری در سفری به جنوب استرالیا به دیدار یک هنرمند برجسته ایرانی رفته که مهاجرت او به سال‌ها پیش از انقلاب بازمی‌گردد.