اجرای گرافیتی های قانونی در بریتانیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گرافیتی، هنری که در جنوب لندن قانونی می‌شود

گرافیتی در خیلی از کشورها غیرقانونی است و شهرداری ها خرج زیادی صرف پاک کردنشان می کنند. اما مدتی است که این هنر در بعضی از محله های بریتانیا جا باز کرده و به صورت قانونی درآمده. یکی از این محله ها، کرویدون در لندن است. شورای محله به هنرمندان اجازه داده روی دیوارها گرافیتی بکشند و چهره ساختمان های خاکستری را با اسپری های رنگشان عوض کنند. گزارش تیم مافت را ببینیم.

موضوعات مرتبط