مراسم اعطای جوایز موسیقی  در شهر دوشنبه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مراسم اعطای جوایز موسیقی 'سرود سال' در دوشنبه تاجیکستان

  • 6 مارس 2017 - 16 اسفند 1395

در شهر دوشنبه مراسم اعطای جوایز موسیقی "سرود سال-۲۰۱۶ "بر‌گزار شد. این جوایز هر سال به بهترین خواننده‌ها و گروه‌های موسیقی تاجیکستان اعطا می‌شود. خبرنگارمان سهراب ضیا در شهر دوشنبه از این مراسم گزارش می‌دهد.