مراسم اعطای جوایز موسیقی  در شهر دوشنبه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مراسم اعطای جوایز موسیقی 'سرود سال' در دوشنبه تاجیکستان

در شهر دوشنبه مراسم اعطای جوایز موسیقی "سرود سال-۲۰۱۶ "بر‌گزار شد. این جوایز هر سال به بهترین خواننده‌ها و گروه‌های موسیقی تاجیکستان اعطا می‌شود. خبرنگارمان سهراب ضیا در شهر دوشنبه از این مراسم گزارش می‌دهد.