نگاهی به زندگی و هنر ابوالقاسم سعیدی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به زندگی و هنر ابوالقاسم سعیدی

ابوالقاسم سعیدی (متولد ٢٢ مرداد ١٣٠٥، اراك) از پیشگامان نقاشی مدرن ایران است. او در سال ۱۳۲۹ شمسی برای تحصیل در مدرسه‌ هنرهای زیبای پاریس به فرانسه مهاجرت کرد. از آن زمان تا کنون سعيدى هم در ایران و هم در فرانسه زندگی کرده است. از او نقاشی‌های متعددی در ساختمان‌های مدرن دهه‌های چهل و پنجاه شمسی در ایران وجود دارد و آثارش در مجموعه هاى خصوصى و عمومى متعدد نگهدارى ميشوند.