نگاهی به جایگاه سعدی شیرازی، در میان تاجیک‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به جایگاه سعدی شیرازی، در میان تاجیک‌ها

اول اردیبهشت روز سعدی نامگذاری شده است. این شاعر پارسی‌گوی قرن هفتم هجری در تاجیکستان هم پرآوازه است. به تازگی، نسخه کاملی از "گلستان " سعدی به خط سیریلیک چاپ شده. سهراب ضیا از دوشنبه گزارش می‌دهد:

موضوعات مرتبط