موسیقی جاز در دوشنبه؛ تاجیکستان میزبان جشنواره‌ای بین‌المللی است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موسیقی جاز در دوشنبه؛ تاجیکستان میزبان جشنواره‌ای بین‌المللی است

طی سه روز اخیر در شهر دوشنبه جشنواره بین‌المللی اتنیک جاز با حضور بیست گروه موسیقی از تاجیکستان و برخی از کشورهای دیگر برگزار شده است. این سبک موسیقی این اواخر در تاجیکستان طرفداران زیادی پیدا کرده است. دفتر همکاری‌های سوئیس در تاجیکستان مبتکر و سرمایه‌گذار اصلی این جشنواره است. خبرنگارمان سهراب ضیا از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط