موج عظیم دویست ساله ژاپنی؛ چشم‌ها را خیره کرده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موج عظیم دویست ساله ژاپنی؛ چشم‌ها را خیره کرده

  • 23 مهٔ 2017 - 02 خرداد 1396

در موزه بریتانیا در لندن، آثار یک نقاش ژاپنی توجه خیلی ها را به خود جلب کرده. کاتسوشیکا هوکوسایی، حدود ۲۰۰ سال پیش زندگی می کرده و بهترین نقاشی هایش را وقتی کشیده که حسابی پا به سن گذاشته بوده. ویل گومپرتز سری زده به این نمایشگاه.