دیر و زود داشت، سوخت و سوز نداشت؛ باب دیلن جایزه نوبل ادبیات را می‌گیرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیر و زود داشت، سوخت و سوز نداشت؛ باب دیلن جایزه نوبل ادبیات را می‌گیرد

  • 6 ژوئن 2017 - 16 خرداد 1396

باب دیلن خواننده آمریکایی بعد از ماهها سرانجام قبول کرد جایزه نوبل ادبیات را از آکادمی سلطنتی علوم سوئد دریافت کند. باب دیلن فقط چند روز مهلت داشت تا این جایزه را بپذیرد یا رد کند. اینطور که فرزاد کاظم زاده در گزارشش می گوید، دادن این جایزه به دیلن یک شرط داشت.

موضوعات مرتبط