انگشتر ۱۰ پوندی بیش از ۶۰۰ هزار پوند به فروش رفت

حق نشر عکس Sotheby's

انگشتر الماسی که به قیمت ۱۰ پوند از یک دستفروشی خریده شده بود در حراج ساتبی به قیمت بیش از ۶۰۰ هزار پوند به فروش رفت.

مالک این انگشتر که در دهه ۱۹۸۰ آن را خریده گفته که بزرگی نگین این انگشتر باعث شد که آن را بخرد.

او نمی‌دانست نگین انگشتری که او در سالهای گذشته هر روز به دست داشت، الماسی ۲۶ قیراتی است.

تصورمی شود که این الماس متعلق به قرن نوزده باشد.

مسئول بخش جواهرات حراج ساتبی گفته است: "مالک این انگشتر آن را هر روز به دست داشت. با آن به خرید می‌رفت. هیچ کس ارزش واقعی آن را نمی دانست."

به گفته مسئول بخش جواهرات حراج ساتبی، مالک این انگشتر تصور نمی‌کرد که این انگشتری با ارزش باشد، به این دلیل که نگین آن همانند الماس براق نبود.

اما بعد از ۳۰ سال مالک این انگشتر آن را به ساتبی آورد و یک جواهر فروش به او گفت که این انگشتر قیمتی است و در نهایت به بیش از ۶۰۰ هزار پوند فروش رفت.

گران‌ترین نقاشی پیسارو ۳۲ میلیون دلار فروش رفت

الماس اشک خورشید، بیش از دوازده میلیون دلار فروخته شد

موضوعات مرتبط