آلبوم عکس: ترمیم دیوار بزرگ چین

حق نشر عکس Reuters

در یکی از دور افتاده‌ترین گوشه‌های چین، بخشی از دیوار بزرگ چین در حال ترمیم شدن است.

حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Reuters

اما در منطقه‌ای که مشهور به داشتن مناظر طبیعی زیبا و دست‌نخورده است، کار آرام پیش می‌رود.

عبور از کوه‌های مرتفع و تپه‌های پر شیب فقط با پای پیاده ممکن است.

حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Reuters

چون امکان استفاده از ماشین‌های باری برای حمل و نقل میسر نیست، اهالی محلی آجرها را با قاطر جا به جا می‌کنند.

حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Reuters

کارگرها معمولا سعی می‌کنند برای ترمیم دیوار از آجرهای اصلی خود آن استفاده کنند.

اما وقتی که به آن‌ها دسترسی نداشته باشند، از آجرهای نمونه‌برداری شده ویژه‌ که مثل آجرهای اصلی هستند، استفاده می‌شود.

حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Reuters

با توجه به انتقادهای وارد‌ شده به عمل‌کرد برخی از مقام‌های محلی و بی‌توجهی آن‌ها به میراث تاریخی دیوار، دولت چین راه‌کار تازه‌ای را برای حفاظت از میراث فرهنگی به اجرا گذاشته است.

چنگ یونگمائو، سرپرست ترمیم این بخش از دیوار، می‌گوید که ترمیم‌ها با در نظر گرفتن شکل اصلی دیوار، با استفاده از مواد اصلی، و با در در نظر گرفتن شیوه کار در دوران باستان انجام می‌شود.

حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Reuters

موضوعات مرتبط