موزه جنگ بریتانیا میزبان نمایشگاه زندگی در خاکستر جنگ سوریه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موزه جنگ بریتانیا میزبان نمایشگاه زندگی در خاکستر جنگ سوریه

بیش از شش سال از جنگ سوریه گذشته و هنوز معلوم نیست این جنگ چگونه تمام می‌شود. اما آثاری که بر مردم این کشور داشته به سختی فراموش خواهد شد. تا حالا تخمین زده شده حدود نیم میلیون نفر جانشان را از دست داده باشند. تصاویر جنگ سوریه موضوع یک نمایشگاه عکس و ویدیو در موزه جنگ بریتانیاست. بخش‌هایی از آن را ببینید.

موضوعات مرتبط