هملت به دو زبان؛ شاهکار شکسپیر در نیویورک به فارسی و انگلیسی اجرا شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هملت به دو زبان؛ شاهکار شکسپیر در نیویورک به فارسی و انگلیسی اجرا شد

چهارصد سال از زمانی که شکسپیر نمایشنامه هملت را نوشت می گذرد و همچنان در سراسر جهان به روی صحنه می رود. در نیویورک هم اجرایی دو زبانه از هملت به فارسی و انگلیسی با استقبال منتقدان همراه شده . بهمن کلباسی گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط