هنرمندان ایرانی در آمریکا با آثار خود به پیکار فرمان مهاجرتی ترامپ رفتند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هنرمندان ایرانی در آمریکا با آثار خود به پیکار فرمان مهاجرتی ترامپ رفتند

دیوان عالى آمریکا در حال بررسی تقاضاى وزارت دادگسترى براى از سرگیرى فرمان ممنوعیت ورود شهروندان ایران و ۵ کشور دیگر به آمریکاست. شماری از ایرانیان مقیم آمریکا در تلاشند از راه هاى مختلف به فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ اعتراض کنند. بهمن کلباسى گزارش می‌دهد.