یک نقاش،  شیفته یک شاعر؛ پای حرف‌های فرهاد دولتف تصویرگر شاهنامه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک نقاش، شیفته یک شاعر؛ پای حرف‌های فرهاد دولتف تصویرگر شاهنامه

شخصیت و آثار ابوالقاسم فردوسی، شاعر قرن چهارم هجری قمری، در تاجیکستان بسیار محبوب است . فرهاد دولتف یک نقاش تاجیک است که علاقه بسیاری به فردوسی دارد و داستانهای حماسی "شاهنامه" را به تصویر می‌کشد. خبرنگارمان سهراب ضیا در شهر دوشنبه پای صحبت او نشسته.